EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Kolejny sukces uczniów ZSHE w obszarze języków obcych!

Uczniowie ZSHE nie tylko uzyskują rewelacyjne wyniki z egzaminu maturalnego z języków obcych.
Ich wiedza i umiejętności językowe właśnie zostały potwierdzone certyfikatami TELC!

Egzaminy międzynarodowe TELC, a w konsekwencji certyfikat TELC to ważny dokument otwierający
w życiu wiele drzwi, honorowany przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wiedzą o tym doskonale uczniowie ZSHE.

W ostatnich dniach sierpnia czterdziestu uczniów naszej Szkoły przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego TELC. Taką możliwość potwierdzenia posiadanych kompetencji językowych według sprawdzonych, europejskich standardów stworzyła realizacja projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”. Nasi uczniowie zdawali egzamin na różnych poziomach: A2, B1, B2 i B2/C1 w zależności od posiadanej wiedzy i umiejętności językowych.

Czym jest certyfikat TELC?

Certyfikat TELC stanowi ujednolicone świadectwo znajomości języka obcego uznawane w krajach Unii Europejskiej.

Egzaminy TELC są opracowywane i administrowane przez organizację TELC GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem,  posiadającą  ponad czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie. Egzaminy The European Language Certificates – TELC kontynuują wieloletnią tradycję europejskich certyfikatów językowych, które od dziesięcioleci przyczyniają się do rozwoju nauczania języków obcych w Europie i na świecie.

Dlaczego warto zdobyć certyfikat TELC?

Uzyskanie certyfikatu TELC, to: szansa zdobycia dobrego zawodu, szansa szybkiej i skutecznej kariery zawodowej, ale przede wszystkim możliwość pełniejszego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Europy i świata.

Gratulujemy naszym uczniom uzyskania wysokich wyników!