EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

System Wizualnej Identyfikacji Firmy i dekoracje w obiektach hotelarskich

Uczniowie ZSHE kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych „System Wizualnej Identyfikacji Firmy i dekoracje w obiektach hotelarskich”. Zajęcia realizowane były w ramach projektu „Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”. Uczniowie pracowali metodą projektu. Tworzyli własne materiały dotyczące identyfikacji hotelu: logo, hasło reklamowe, wizytówki, ulotki oraz gadżety reklamowe. Tylko dopracowana identyfikacja wizualna jest jednym z kluczowych czynników budujących pozytywny wizerunek firmy, mający wpływ na jej rozpoznawalność.

Dopełnieniem zajęć było rozwijanie umiejętności artystycznych i kreatywności. Uczniowie tworzyli dekoracje z materiałów które można wykorzystać w pracy hotelarza: kwiatów świeżych, sztucznych, serwetek i ręczników. W wykonanie prac młodzież włożyła dużo wysiłku
i pomysłowości.

Na zakończenie zajęć uczestnicy prezentowali efekty swoich prac, które zostały ocenione i nagrodzone. Komisja konkursowa przyznała:

I miejsce Natalii Paszkowskiej z klasy IV e
II miejsce Martynie Stasiewicz z klasy III f
III miejsce Milenie Mańkowskiej z klasy III f