EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Terminy postępowania rekrutacyjnego do internatu

Terminy postępowania rekrutacyjnego do internatu

na rok szkolny 2022/2023

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin złożenia deklaracji
(na 7 dni przed rekrutacją)

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postepowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji kontynuowania pobytu w bursie/internacie w roku szkolnym 2022/2023

 

od 23.05.2022 r. do 31.05.2022 r.

---------------------

--------------------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

------------

od 01.06.2022 r.
do 30.06.2022 r.

do godz. 15.00

od 11.08.2022 r.
do 12.08.2022 r.
do godz. 15.00

3.

Złożenie przez kandydata zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły

 

-------------

od 02.08.2022 r.
do 03.08.2022 r.

do godz. 15.00

od 22.08.2022 r.
do 12.08.2022 r.
do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z2021r. poz.1082)

 

-------------

do 14.07.2022 r.

do 25.08.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

----------

05.08.2022 r.
do godz. 12.00

26.08.2022 r.
do godz. 12.00

6.

Potwierdzenie woli zamieszkania w placówce przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego

 

----------

od 08.08.2022 r.

do 09.08.2021 r.

od 26.08.2022 r.
 do 30.08.2022 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

----------

10.08.2022 r.
do godz. 12.00

31.08.2022 r.
do godz. 12.00

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.