EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Dostępność

Dostępność

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ekonomik.bialystok.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

-niektóre linki w starszych artykułach mogą otwierać się w nowym oknie oraz stanowić link do drugiej części dłuższych artykułów,
-część z dawniej opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
-staramy się tekst publikować bezpośrednio na stronie a pliki w formatach dokumentów ograniczone są do minimum,
-strona udostępnia filmy opublikowane w serwisach zewnętrznych nie posiadające audiodeskrypcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Tomasz Ostapczuk
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nr telefonu: +48857422230

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć  z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Dyrektor Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
 • Adres: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku ul. gen. Józefa Bema 105, 15-370 Białystok
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48857422230

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Bema. Oba wejścia wyposażone są w podjazdy dla wózków. Wejście główne A - pochylnia wykonana jest z kostki betonowej o grubości 6cm, różnica poziomów wynosi ok.10cm, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.
Wejście B od parkingu - pochylnia wykonana jest z kostki brukowej o grubości 6cm, różnica poziomów ok. 15cm, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego A.
Kancelaria szkoły znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie za portiernią, 2 drzwi z prawej strony korytarza.
Dla osób na wózkach dostępny jest parter i pomieszczenia na poziomie I. W holu budynku zamontowana jest wewnętrzna platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z poziomu parteru na poziom I. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
W budynku nie ma windy. Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W placówce nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Szkoła zapewnia na tej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Przy ocenie dostępności strony internetowej wykorzystano m.in. narzędzie: Test – European Internet Inclusion Initiative dostępne pod adresem: http://checkers.eiii.eu . Wynika z niego, że strona internetowa Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika spełnia wymagania w 99%.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Aby skutecznie komunikować się ze szkołą osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:
-napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku ul. gen. Józefa Bema 105, 15-370 Białystok,
-wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
-skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 857422230,
-skontaktować się osobiście, zgłaszając się w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.