europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Uczniowie zdobywają nowe umiejętności i kwalifikacje

            Szkolenia organizowane w naszej szkole cieszą się wśród uczniów dużą popularnością. W bieżącym roku szkolnym 127 osób ukończyło kurs obsługi kasy fiskalnej oraz 28 osób kurs obsługi programu Płatnik. Obsługą kas fiskalnych byli zainteresowani zarówno uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec jak i technik ekonomista. Jego ukończenie jest niezbędne przy podjęciu pracy w handlu detalicznym. Uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186) oraz suplementy do zaświadczeń.

            W szkoleniu z zakresu programu Płatnik wzięli udział uczniowie kształcący się
w zawodzie technik ekonomista. Uczestnicy szkolenia zdobyli umiejętności niezbędne do comiesięcznych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

            Oba kursy prowadzone były przez instytucje zewnętrzne: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku.

            Dyrekcja i nauczyciele szkoły gratulują uczniom, którzy podnieśli swoje kwalifikacje. Życzą im kolejnych sukcesów oraz oferują dalszą pomoc, również w organizowaniu nowych szkoleń.

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych 2017/2018

Zapraszamy

na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy następujące kursy:

Lp.

Nazwa kursu

Przedmioty

Kwalifikacje składają się na zawód:
technik ekonomista

1.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

(kwalifikacja A.35)

Formularz zgłoszeniowy

Zasady i terminy rekrutacji

1.Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków

2.Prowadzenie spraw
kadrowo - płacowych

3.Sporządzanie planów, analiz
i sprawozdań

 2.

Prowadzenie rachunkowości


(kwalifikacja A.36)

Formularz zgłoszeniowy

Zasady i terminy rekrutacji

1.Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

2.Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji

3.Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Kwalifikacje składają się na zawód:
technik hotelarstwa

3.

 

Planowanie i realizacja usług w recepcji

(kwalifikacja T.11)

Formularz zgłoszeniowy

Zasady i terminy rekrutacji

1.Rezerwacja usług hotelarskich

2.Obsługa gości przyjeżdżających
i wyjeżdżających

4.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

(kwalifikacja T.12)

Formularz zgłoszeniowy

Zasady i terminy rekrutacji

1.Utrzymanie czystości i porządku
w jednostkach mieszkalnych

2.Przygotowywanie i podawanie śniadań

Kwalifikacje składają się na zawód:
technik handlowiec

5.

Prowadzenie sprzedaży

 (kwalifikacja A.18)

Formularz zgłoszeniowy

Zasady i terminy rekrutacji

1.Organizowanie sprzedaży

2.Sprzedaż towarów

6.

Prowadzenie działalności handlowej 

(kwalifikacja A.22)

Formularz zgłoszeniowy

Zasady i terminy rekrutacji

1.Organizowanie działań reklamowych
i marketingowych

2.Zarządzanie działalnością handlową

3.Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej

Kursy będą realizowane w formie zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Formularz zgłoszeniowy

Zasady i terminy rekrutacji

Zapraszamy na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy następujące kursy:

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji ( kwalifikacja A.35) – kwalifikacja realizowana w ramach zawodu technik ekonomista

Planowanie i realizacja usług w recepcji (kwalifikacja T.11) – kwalifikacja realizowana w ramach zawodu technik hotelarstwa

Wykaz przedmiotów składających się na daną kwalifikację:

Lp.

Nazwa kursu

Przedmioty

1.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 

 ( kwalifikacja A.35)

 

1.Organizowanie działalności gospodarczej

 i obliczanie podatków

2.Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych

3.Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań

2.

 

Planowanie i realizacja usług w recepcji (kwalifikacja T.11)

 

1.Rezerwacja usług hotelarskich

2.Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

Kursy będą realizowane w formie zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikcję w zawodzie.

Formularz zgłoszeniowy:
{edocs}dokumenty/akty-prawne/formularz-kkz.docx,800,1,link{/edocs}