EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Egzaminy i praktyki

Egzaminy i praktyki

Znajdziecie tu informacje o najważniejszych egzaminach w waszym życiu:
- egzaminie maturalnym tzw. egzaminie dojrzałości
- egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie /nowa podstawa programowa/ dającymi uprawnienia technika
- praktykach zawodowych


Zdając egzamin podnoszący kwalifikacje zawodowe w naszej szkole możesz pracować
we wszystkich branżach związanych z ekonomią, handlem i hotelarstwem. Nasi uczniowie
osiągają najlepsze wyniki w kraju dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli o utrzymanie
wysokiego poziomu edukacji. Ciszymy się od dawna znakomitą renomą i zapotrzebowaniem
na naszych absolwentów w firmach całej Polski a nawet za granicą.