EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Olimpiady i konkursy

Bądź przedsiębiorczy i zawalcz o nagrody w ogólnopolskim konkursie z przedsiębiorczości

Jeśli wiele wiesz, chcesz zdobyć doświadczenie, lubisz uczyć się przez zabawę - konkurs „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” jest właśnie dla Ciebie!

Konkurs polega na rozwiązywaniu problemów, z którymi stykają się przedsiębiorcy w realiach biznesowych (studium przypadku - case study) i składa się z kilku etapów.

I etap (internetowy) - 13.03-02.04.2017 r. - trzyosobowe zespoły nadsyłają rozwiązane case study. 10 zespołów przechodzi do II etapu, który odbędzie się 21.04.2017 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Finał ogólnopolski - Wrocław 29.04.2017 r.

Zgłoszenia do 28 marca br. przyjmuje Pani Grażyna Łapina – sala nr 35 lub sala nr 19 (Ośrodek Kariery)

Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Organizatorzy konkursu: Studenckie Forum Business Centre Club, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Więcej informacji na stronie www.najlepsze-zajecia.pl

 

Lekcje z ZUS-em na piątkę z plusem

Udowodnili to uczniowie naszej szkoły: Wojciech Giedrewicz z kl. IIIa, Natalia Mieleszko z kl. IIb i Martyna Romanowicz z kl. IIa zajmując II miejsce w rozgrywkach wojewódzkich ogólnopolskiej olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun merytoryczny: Pani Grażyna Łapina

 

XVII edycja konkursu „Pokaż nam język”

Tegoroczny temat przewodni konkursu - "Społeczeństwo wielokulturowe jako wyzwanie XXI wieku". 

Weź udział w konkursie!

Na najlepszych uczniów czekają nagrody rzeczowe oraz nagroda główna, czyli indeks Wyższej Szkoły Bankowej.

Rejestracja uczniów będzie trwała od 6 do 13 kwietnia 2017 r.

Zalecamy rejestrowanie się wcześniej, niż w dniu testu ze względu na konieczność aktywowania konta przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursu.

W celu rejestracji uczeń wchodzi na stronę https://pokaznamjezyk.pl

Czytaj więcej: XVII edycja konkursu „Pokaż nam język”

Bądź przedsiębiorczy!

Zapraszamy uczniów do udziału w I edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat biznesu i zarządzania oraz promowanie postawy przedsiębiorczej.

I etap (szkolny – on line)  odbędzie się 2 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.olimpiada.org.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 lutego 2017 roku.

                                                            Organizatorzy:
                                                            Grażyna Łapina (sala nr 35 lub sala nr 19)
                                                            Jolanta Korolczuk (sala nr 56)

Handlowiec świadomy bezpieczeństwa

Zapewnienie warunków bezpiecznej i higienicznej pracy, to jeden z elementów jaki musi spełnić pracodawca zatrudniając pracowników i zobowiązując ich do wykonywania określonych umową czynności. Aspekty bezpiecznej pracy uczniowie ZSHE poznają podczas zajęć praktycznych.

Poziom swojej wiedzy z zakresu bhp, praw i obowiązków wynikających z przepisów dla pracownika uczniowie klasy ID mogli sprawdzić w konkursie przedmiotowym pt. „Wypadki przy pracy z udziałem wózków widłowych – pierwsza pomoc”. Bezkonkurencyjni okazali się”: Małgorzata Gieniusz, Natalia Borzym, Jakub Sadowski.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Organizator konkursu: Katarzyna Osiekowicz

Laptop na bank

Zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu
pt. "Laptop na bank" organizowanego przez Narodowy Bank Polski
i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy  w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej
i komunikacyjnej, a także rozwijanie  indywidualnych zainteresowań
i wyobraźni uczniów.

I etap – eliminacje (test online) – 15 grudnia 2016 roku

Szczegółowe informacje dotyczące dostępne na stronie: laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl.

Zgłoszenia do udziału przyjmują do 25 listopada 2016 roku:

- Pani Jolanta Korolczuk  (sala nr 56)
- Pani Grażyna Łapina (sala nr 35 lub sala nr 19).

Olimpiady i konkursy z zakresu prawa i wiedzy o rynku pracy

Zapraszamy do udziału w następujących olimpiadach dotyczących prawa i wiedzy o rynku pracy:

- IV edycja ogólnopolskiego konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy", organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy,

- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,

- II edycja "Ogólnopolskiej Olimpiady o Prawach i Wolnościach Obywatelskich", organizowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie

Czytaj więcej: Olimpiady i konkursy z zakresu prawa i wiedzy o rynku pracy

Moja pasja początkiem drogi do kariery

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu „Moja pasja początkiem drogi do kariery”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów i wskazywanie możliwości wykorzystania pasji w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje do 18 listopada 2016 roku Pani Grażyna Łapina - szkolny doradca zawodowy (sala nr 35 lub sala nr 19).

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ckubialystok.pl.

Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Jest ona niezbędna przy podejmowaniu decyzji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.  

Laureaci Olimpiady otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe: laptopy, tablety, czytniki e-booków.

I etap (szkolny) odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godzinie 10.45 w auli szkolnej.
Zgłoszenia przyjmujemy do 9 listopada 2016 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.zus.pl/edukacja.

Organizatorzy:

Grażyna Łapina (sala nr 35 lub sala nr 19)
Jolanta Korolczuk. (sala nr 56)

Quiz z Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

 

http://ekladata.com/ViOl4dTiNjdnUXYbsNQHb9_xTOg.gif

 

QUIZ Z WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

 

W ramach obchodów Dnia Języków Obcych, zapraszam do wzięcia udziału w QUIZIE Z WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH.  Quiz odbędzie się 28.10.2016 (Piątek) o 8:00 w sali 40.  Zgłoszenia przyjmuje Pani M. Wolniakowska. 

Olimpiada Języka Rosyjskiego

SZKOLNY KONKURS LITERACKI z języka angielskiego

 SZKOLNY KONKURS LITERACKI
z języka angielskiego
„If you’re hungry for a good book, read…”

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • Złożenie u organizatora konkursu recenzji swojej ulubionej książki rozpoczynającej się słowami
  „If you’re hungry for a good book, read…”
 • Recenzja (od 200 do 250 słów) powinna być wydrukowana na kartce A4, napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 14, odstępy 0 pt, interlinia 1,5 wiersza
 • Pracę należy opatrzyć godłem (pseudonimem) i dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, klasa)
 • Prace należy wręczyć organizatorowi konkursu w terminie do 26.10.2016 r.

Kryteria oceniania: twórczy charakter utworu oraz poprawność językowa i stylistyczna. Laureat konkursu (1miejsce) otrzyma dyplom i nagrody rzeczowe, a finaliści (1-5 miejsce) oceny bardzo dobre z przedmiotu język angielski. Wręczenie nagrody nastąpi w trakcie uroczystości z okazji Dnia Języków Obcych w auli ZSHE.

                                                                                  Organizator konkursu: Violetta Borecka

Know America 2017

Fundacja Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Amerykańską zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „Know America 2017”.

Co roku grupa 30 finalistów przyjeżdża do Warszawy (najczęściej w marcu) i uczestniczy w przyjęciu w rezydencji amerykańskiego ambasadora. Zwykle dwóch finalistów otrzymuje zaproszenie od Ambasady Stanów Zjednoczonych do udziału w 3-tygodniowym programie letnim Benjamin Franklin w USA dla młodzieży z różnych krajów.

Konkurs składa się z trzech etapów.

 1. Etap I – test online. Pytania zostaną opublikowane na stronie już 10 października. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi upływa 20 listopada 2016 r.
 2. Etap II – praca pisemna – esej w języku polskim na jeden z 15 tematów.
 3. Etap III – rozmowa z komisją w Warszawie

Czytaj więcej: Know America 2017

Olimpiada Statystyczna

Podejmij wyzwanie i weź udział w Olimpiadzie Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd StatystycznyPolskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Informacje o programie, regulaminie i atrakcyjnych nagrodach (w tym indeksach na wyższe uczelnie) znajdziesz na stronie http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/.

Zapraszam do udziału,
Ewa Drewnowska

Szkolny poliglota

TECHNOTALENT 2016

Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w konkursie TECHNOTALENT 2016 organizowanym przez Fundację Technotalenty.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osób z regionu północno-wschodniej Polski, które chcą zaprezentować swoje projekty w jednej z kategorii:

 • TECHNIKA – projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
 • BIZNES - projekt o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie elektronicznego zgłoszenia do 18 października wraz z załącznikiem (filmem, prezentacją opisującą projekt).

Nagroda za najlepszy projekt uczniowski 1667 zł!

Więcej na stronie: http://technotalenty.pl/konkurs2016

Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Osiekowicz (sala 57).

II Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Zapraszamy uczniów klas 2, 3 i 4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec do udziału w II Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Tematem wiodącym olimpiady jest: Handel a gospodarka

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy a zawody są organizowane w trzech etapach.

Etap I - eliminacje szkolne odbędą się 17.10.2016 r.  o godz. 11.40 w auli szkolnej.

(test obejmujący zagadnienia ekonomiczne i związane z tematyką olimpiady)

Wszyscy finaliści olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Laureaci Olimpiady otrzymują również dyplomy i nagrody rzeczowe.

Więcej informacji na stronie www.zscku.konin.pl

Organizatorzy:
Anna Dżega
Renata Lubas
Marta Kozłowska

IX Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji