EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Olimpiady i konkursy

MATURA NA 100% - konkurs z języka angielskiego

Matura na 100% - to nie tylko tytuł konkursu językowego przeprowadzonego w dniu 26 października 2015 w  ZSHE, to także prognoza na przyszłość dla kilku najzdolniejszych uczennic klasy IIB. Arkusze konkursowe zawierały zadania diagnozujące kompetencję językowo-komunikacyjną potrzebną do zdania egzaminu maturalnego na 100%: opis ilustracji, wypowiedzi na podane zagadnienia, list do przyjaciela, tłumaczenia elementów zdań.

Laureatki konkursu:  Marlena Pater, Wiesia Szymczuk, Marlena Sawicka, Emilka Dołżyńska, Monika Kiewlak oraz Ewa Wnorowska mają świetnie opanowaną technikę realizacji zadań tego typu oraz doskonałe umiejętności  lingwistyczne potrzebne zarówno na egzaminie maturalnym z języka angielskiego jak i w życiu codziennym w krajach anglojęzycznych.

Uczestnictwo w licznych konkursach językowych w Naszej Szkole to nie tylko szansa na sprawdzenie swojej wiedzy, ale także  radość z sukcesu, poczucie pewności siebie oraz możliwość zdobycia cennych nagród rzeczowych (książek anglojęzycznych i gadżetów wydawniczych).  Gratuluję!

Organizator: Violetta Borecka

Uczniowie Ekonomika nagrodzeni w konkursie fotograficznym „SFOTOGRAFUJ NASZĄ SIEĆ SZEROKOPASMOWĄ”

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu nagród w konkursie fotograficznym „Sfotografuj naszą sieć szerokopasmową”: Karolinie Gierasimiuk, Sylwii Idźkowskiej, Danielowi Sokołowskiemu, Krystianowi Chudzińskiemu, Kamilowi Piskorowi, Dominice Szmurło.

27 października 2015 r. przedstawiciele Biura Projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej- Podlaskie: Pan Robert Tymiński oraz Pani Ewa Oksentiuk-Dąbrowska osobiście wręczyli naszym uczniom nagrody. Gratulujemy!

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji