EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Konferencja informacyjno-promocyjna projektu „UCZEŃ - NAJLEPSZA INWESTYCJA”

24 października  2013 roku w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych  im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna projektu  „UCZEŃ  -  NAJLEPSZA  INWESTYCJA” realizowanego wśród młodzieży kształcącej się w zawodzie technik hotelarstwa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestników powitała Stanisława Kobus – zastępca dyrektora Szkoły.  Koordynator projektu Mirosława Stankiewicz przedstawiła zadania zrealizowane w poprzednim roku szkolnym oraz zadania przewidziane do realizacji w bieżącym roku.  Największe zainteresowanie młodzieży wzbudziły płatne praktyki w renomowanych hotelach oraz 5-dniowy wyjazd edukacyjny.

Ważnym punktem konferencji była prelekcja wygłoszona przez Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczość  Łukasza Siemienuka  dotycząca możliwości osiągnięcia sukcesu w branży turystyczno-hotelarskiej.

W czasie konferencji uczestnicy skorzystali z poczęstunku.