„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców


  Przewodnicząca - Alina Kraśnicka

Wiceprzewodnicząca - Mariola Czerwińska 

Sekretarz - Katarzyna Wolska