europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Poradnik Rodzica

Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - płyta DVD dostępna w czytelni szkolnej. Materiały zawarte na płycie są również do pobrania na stronie www.ore.edu.pl


Placówki wspierające dzieci, młodzież, rodziców oraz szkołę:

 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2
  15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35 tel. 85 742 34 34                                                    www.ppp2.bialystok.pl/


 1. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
  dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

  15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 31/1 tel. 85 73286 66


 1. Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)
  Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 746 06 23


 1. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP
  Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 52 24
  www.stowarzyszeniedroga.ayz.pl


 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)
  Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28                       www.mopr.bialystok.pl/osrodek_interwencji_kryzysowej.html


 1. Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR
  Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 85 651 65 64                                                             http://www.rops-bialystok.pl/20,318,stowarzyszenie-monar-punkt-konsultacyjny.html

Telefony zaufnia:

 • 116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży www.116111.pl
 • 0800 120 226 - Ogólnopolski policyjny telefon zaufania czynny cała dobę
 • 800 100 100 Helpline - pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych www.helpline.org.pl
 • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 801 12 00 02 – Ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
 • 801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania