„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

COPERNICUSY

 

COPERNICUSY

w kategorii NAUCZYCIEL:

Jakub Ostaszewski
(2018 r.)
Agnieszka
Bachurek-Zalewska
(2017 r.)
Marcin Gogol
(2016 r.)
Edyta Woźniewska
(2015 r.)
Mirosław Przeździecki
(2014 r.)
Tomasz Zieliński
(2013 r.)
Krzysztof Humeńczyk
(2012 r.)
Grażyna Łapina
(2011 r.)
Wojciech Filipowicz
(2010 r.)

w kategorii UCZEŃ:

Natalia Sienkiewicz
(2018 r.)
Natalia Mieleszko
(2017 r.)
Kamila Afonin
(2016 r.)
Maciej Odachowski
(2015 r.)
Angelika Korolczuk
(2014 r.)
Przemysław Kownacki
(2013 r.)
Rafał Drzewiecki
(2012 r.)
Przemysław Poskrobko
(2011 r.)
Joanna Zalewska
(2010 r.)

Patron szkoły

MIKOŁAJ KOPERNIK (ur. 19.02.1473 w Toruniu, zm. 24.05.1543 we Fromborku) – polski astronom, ekonomista, matematyk, prawnik, lekarz, kanclerz kapituły warmińskiej, kanonik warmiński.

Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego teoria została opublikowana w 1543 r. w księdze De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich). Mimo zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi, nie została przychylnie przyjęta przez Kościół, a nawet umieszczono ją w indeksie ksiąg zakazanych (uchwałę o zdjęciu z indeksu podjęto w 1828 r., zrealizowano w 1835 r.).

Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych. Określa się ją mianem „rewolucji kopernikańskiej”.

Mikołaj Kopernik, jako kanonik warmiński piastujący różne stanowiska w administracji biskupstwa, pisał rozprawy ekonomiczne i udzielał rad królowi polskiemu w sprawach związanych z obiegiem pieniężnym. W okresie urzędowej dyskusji nad sprawami monetarnymi napisał „Traktat o monetach” (Traktatus de monetis), w którym przedstawił nowożytną teorię pieniądza, w tym ogólne pojęcia dotyczące jego wartości i funkcji. Pokazując ujemne skutki polityki psucia pieniądza na przykładach z historii monety pruskiej, Kopernik sformułował „prawo złego pieniądza”.


W 2005 r. w katedrze fromborskiej odkryto grób Mikołaja Kopernika. Szczegółowy przebieg badań o poszukiwaniu i identyfikacji zaginionego grobu astronoma prezentuje film dokumentalny Michała Juszczakiewicza "Tajemnica grobu Kopernika". Zwiastun filmu i inne ciekawe informacje dotyczące M. Kopernika na

http://www.youtube.com/watch?v=0VpIhdrPle0

http://www.copernicuscodemystery.com/page3/page3.htmlStatua Mikołaja Kopernika, autorstwa białostockiego rzeźbiarza Stanisława Wakulińskiego, odsłonięta w lutym
1973 r., wita wszystkich wchodzących do szkoły.


Kopia obrazu Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”
namalowana w 1964 r. przez artystę plastyka, Wiktora Gutkiewicza – zdobi naszą szkołę.


 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji