EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Programy praktyk zawodowych

TECHNIK EKONOMISTA KLASA 3

Miejsca realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, urzędy administracji publicznej rządowej i samorządowej, urzędy skarbowe, biura rachunkowe, banki, oddziały lub jednostki terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

 

TECHNIK HOTELARSTWA KLASA 3

Miejsca realizacji praktyk: obiekty hotelarskie zapewniające rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla zawodu technik hotelarstwa.

 

TECHNIK HANDLOWIEC KLASA III PP (KLASA 3D)

Miejsca realizacji praktyk: firmy posiadające: dział magazynowy, sprzedażowy, handlowy.

 

TECHNIK EKONOMISTA KLASA 4

Miejsca realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, urzędy administracji publicznej rządowej i samorządowej, urzędy skarbowe, biura rachunkowe, banki, oddziały lub jednostki terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

TECHNIK HOTELARSTWA KLASA 4

Miejsca realizacji praktyk: obiekty hotelarskie zapewniające rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla zawodu technik hotelarstwa.

TECHNIK HANDLOWIEC KLASA 4

Miejsca realizacji praktyk: firmy posiadające: dział magazynowy, sprzedażowy, handlowy.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.