europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Plan pracy szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Wydarzenie

Termin

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego

04-09-2017 r.

Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum

27-04-2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22-06-2018 r.

Termin klasyfikacji semestralnej

15-01-2018 r.

Termin klasyfikacji rocznej

18-06-2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31-12-2017 r.

Ferie zimowe

22.01 - 04.02-2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29-03 - 03-04-2018 r.

Rekolekcje

Marzec 2018 r.

Egzamin maturalny

04-25-05-2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

11-01-2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

19-06-2018 r.

Praktyki zawodowe

wg harmonogramu

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie rodziców uczniów klas I - IV (zebranie ogólne i klasowe, zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego)

29-09-2017 r.

Dzień otwarty – zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu

Listopad 2017 r.

Podsumowanie wyników za I semestr – dzień otwarty

Styczeń 2018 r.

Zapoznanie z ocenami proponowanymi w klasach maturalnych
i wynikami w nauce i zachowaniu w pozostałych klasach – dzień otwarty

Marzec  2018 r.

Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie
o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych).
Analiza osiągnięć uczniów w roku szkolnym

maj 2018 r.

Posiedzenia Rady Rodziców

Według odrębnego planu

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Zebranie RP – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

31-08-2017 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Listopad 2017 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów z I semestr

15-01-2018 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy za I semestr 2015/2016

19-01-2018 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Marzec 2018 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas IV THE

23-04-2018 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas I, II, III, THE

18-06-2018 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy  za rok szkolny 2017/2018

22-06-2018 r.

Spotkania zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Wg planów pracy zespołów

APELE OGÓLNOSZKOLNE

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

04-09-2017 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

10-11-2017 r.

Jasełka Bożonarodzeniowe

22-12-2017 r.

Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej

08-02-2018 r.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27-04-2018 r.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

Ślubowanie uczniów klas I

29-09-2017 r.

Dzień Języków Obcych

Październik 2017 r.

Dzień Edukacji Narodowej

13-10-2017 r.

XXII Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora Szkoły

Październik 2017 r.

Otrzęsiny klas pierwszych

Październik 2017 r.

Studniówka klas IV

Styczeń 2018 r.

Ekumeniczne Spotkanie Młodych

Styczeń 2018 r.

Dzień Patrona Szkoły

19-02-2018 r.

Dzień Sportu – podsumowanie rywalizacji szkolnej

II semestr

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Listopad 2017 r.

Wojewódzki Konkurs Rachunkowości

II semestr 2018 r.

Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły

27-04-2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22-06-2018 r.

 

SZKOLNA GIEŁDA  PODRĘCZNIKÓW

06 - 13-09-2017 r.

DNI OTWARTE

II semestr

OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI

Sierpień 2017 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

10 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.

17 stycznia 2018 r.

09 kwietnia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r. 

02 maja 2018 r.

04 maja 2018 r.

07 maja 2018 r.

08 maja 2018 r.

01 czerwca 2018 r.