europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zespoły zadaniowe

Lp.

Nazwa zespołu

Przewodniczący zespołu

Członkowie zespołu

1.

Zespół nauczycieli
języka polskiego

Anna Piotrowska

Marta Mazur-Korniłowicz, Andrzej Gauk, Joanna Mikulska

2.

Zespół nauczycieli matematyki

Ewa Olszewska

Katarzyna Kowejsza, Beata Laskowska,

Katarzyna Pańkowska

3.

Zespół nauczycieli języka angielskiego

Henryk Zdrodowski

Violetta Borecka, Barbara Gałecka-Chomiczewska,

Agnieszka Górska, Teresa Jerzewska-Palmer,

Katarzyna Marcinkiewicz, Urszula Przybyszewska-Pukszta, 

Monika Węglicka, Marta Wolniakowska

4.

Zespół nauczycieli języka niemieckiego i rosyjskiego

Jolanta Mieleszko

Chodakowska Halina, Monika Muszyńska, Jolanta Dawidziuk

5.

Zespół nauczycieli historii i wos

Grzegorz Przeździecki

Wojciech Filipowicz, Aneta Nartowicz

6.

Zespół nauczycieli religii

Agnieszka

Bachurek-Zalewska

Adam Micun, Andrzej Misiejuk, Krzysztof Rutkowski

 

7.

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Lucyna Rojecka

Krzysztof Siemieniuk, Maria Śliżewska, Jakub Ostaszewski

8.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Dariusz Zienkiewicz

Krystyna Danilczyk-Zabawska, Marta Dziedziul,

Marcin Gogol, Krzysztof Humeńczyk, Tomasz Ostapczuk, Piotr Sajda, Tomasz Zieliński

9.

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

Mirosława Stankiewicz

Anna Dżega, Ewa Drewnowska, Ewa Gołębiowska, Barbara Gołubowska, Małgorzata Kanclerz, Magdalena Kolenda,

Jolanta Korolczuk, Iwona Kosińska,  Renata Lubas,

Aneta Nartowicz, Katarzyna Osiekowicz,  Katarzyna Palenceusz, Dorota Poczobut, Grażyna Roman,

Monika Sosna, Marta Spisak, Urszula Strzelińska,

10.

Zespół wychowawców

klas I

Alina Kuptel

Anna Piotrowska, Katarzyna Marcinkiewicz, Jakub Ostaszewski, Katarzyna Osiekowicz, Urszula Strzelińska, Marta Dziedziul, Marcin Gogol

11.

Zespół wychowawców

klas II

Alina Kuptel

Wojciech Filipowicz, Ewa Gołębiowska, Krystyna Danilczyk-Zabawska, Monika Sosna, Henryk Zdrodowski

12.

Zespół wychowawców

klas III

Stanisława Kobus

Andrzej Gauk, Barbara Gałecka-Chomiczewska, Anna Dżega, Tomasz Ostapczuk, Aneta Kucharczyk, Monika Muszyńska, Jolanta Korolczuk

13.

Zespół wychowawców

klas IV

Stanisława Kobus

Ewa Olszewska, Ewa Drewnowska, Lucyna Rojecka, Violetta Borecka, Katarzyna Pańkowska, Marta Mazur-Korniłowicz

14.

Zespół ds. wychowania

i profilaktyki

Marta Szargiej

Agnieszka Bachurek-Zalewska,  Beata Milewska,

Małgorzata Bielawska, Agata Ciborowska

15.

Zespół ds. promocji szkoły

Iwona Saniukowicz

Małgorzata Bielawska, Krystyna Danilczyk-Zabawska, Krzysztof Humeńczyk, Małgorzata Kanclerz,
Lucyna Rojecka, Grażyna Łapina, Tomasz Zieliński

16.

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

Marta Mazur-Korniłowicz

Marta Dziedziul,  Jolanta Mieleszko, Marta Szargiej,

 Ewa Oszewska

17.

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

Grzegorz Przeździecki

Andrzej Gauk, Grażyna Roman, Monika Sosna,

 Katarzyna Pańkowska

18.

Zespól ds. rekrutacji

Tomasz Ostapczuk

Monika Muszyńska, Jolanta Dawidziuk, Andrzej Gauk, Marcin Gogol, Teresa Jerzewska-Palmer,  Małgorzata Bielawska, Barbara Gałecka-Chomiczewska

19.

Zespół ds. nowelizacji wewnątrzszkolnych aktów prawnych

Aneta Nartowicz

Grażyna Łapina, Małgorzata Bielawska, Wojciech Filipowicz

20.

Zespół ds. projektów unijnych

Barbara Gołubowska

Iwona Kosińska,

21.

Zespół stypendialny

Marta Szargiej

Renata Lubas, Jolanta Mieleszko

22.

Zespół ds. raportów szkolnych

Ewa Drewnowska

Renata Lubas, Ewa Olszewska, Katarzyna Osiekowicz,
Anna Piotrowska, Urszula Przybyszewska-Pukszta, Mirosława Stankiewicz, Henryk Zdrodowski

23.

Zespół protokołujący zebrania rady pedagogicznej

Stanisława Kobus

Aneta Kucharczyk, Monika Muszyńska

24.

Zespół ds. diagnozy wstępnej uczniów klas I

Stanisława Kobus

Teresa Jerzewska-Palmer  – język angielski,

Andrzej Gauk – język polski,

Katarzyna Kowejsza - matematyka

25.

Zespół ds.

indywidualnej diagnozy sytuacji ucznia

Marta  Szargiej

Wychowawcy klas I - IV

26.

Zespół ds. opracowania wniosków stypendialnych dla uczniów za wyniki
w nauce i inne osiągnięcia

Stanisława Kobus

Anna Dżega, Barbara Gałecka-Chomiczewska,

Katarzyna Osiekowicz, Marta Szargiej