EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zespoły zadaniowe

Zespoły zadaniowe działające w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Białymstoku w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Nazwa zespołu

Przewodniczący zespołu

Członkowie zespołu

1.

Zespół nauczycieli
języka polskiego

Anna Piotrowska

Andrzej Gauk, Monika Kazimierczyk, Marta Mazur-Korniłowicz

2.

Zespół nauczycieli matematyki i informatyki

Ewa Olszewska

Katarzyna Kowejsza, Barbara Krzemień-Pryszczepko,
Katarzyna Pańkowska, Grzegorz Przeździecki,
Szast Bogusław, Dorota Żebrowska-Suchodolska

3.

Zespół nauczycieli języka angielskiego

Monika Węglicka

 Barbara Gałecka-Chomiczewska, Agnieszka Górska,
Teresa Jerzewska-Palmer,  Urszula Przybyszewska-Pukszta, 

Daria Wiktorzak, Marta Wolniakowska, Henryk Zdrodowski

4.

Zespół nauczycieli języka niemieckiego i rosyjskiego

Jolanta Mieleszko

Hanna Bacia, Chodakowska Halina, Monika Muszyńska,
Małgorzata Techmańska-Bergiel

5.

Zespół nauczycieli historii
 i wiedzy o społeczeństwie

Grzegorz Przeździecki

Wojciech Filipowicz, Aneta Nartowicz, Halina Chodakowska

6.

Zespół nauczycieli religii

Agnieszka

Bachurek-Zalewska

 Andrzej Misiejuk, Tomasz Mnich, Barbara Piotrowska

7.

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Lucyna Rojecka

Paulina Borys,  Ewelina Janczewska-Toczydłowska, Krzysztof  Siemieniuk, Jakub Ostaszewski, Anna Pogorzelska

8.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Dariusz Zienkiewicz

Krystyna Danilczyk-Zabawska, Marta Dziedziul,
Krzysztof Humeńczyk, Milena Kraszewska, Tomasz Ostapczuk,  
Robert Wajszczuk, Tomasz Zieliński

9.

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

Mirosława Stankiewicz

Aneta Buśko,  Monika Czuba, Anna Danilczuk, Ewa Drewnowska,

Anna Dżega, Ewa Gołębiowska, Barbara Gołubowska, Izabela Klim,

Magdalena Kolenda, Iwona Kosińska,  Marta Kozłowska,

Renata Lubas, Joanna Mądra,  Aneta Nartowicz,
Katarzyna Osiekowicz,  Anna Płońska,

10.

Zespół wychowawców

klas I

Stanisława Kobus

Wojciech Filipowicz, Paulina Borys, Aneta Nartowicz,

Katarzyna Osiekowicz, Anna Płońska

11.

 Zespół wychowawców

klas II

Barbara Gałecka-Chomiczewska

 Jakub Ostaszewski, Iwona Kosińska, Ewa Gołębiowska,

Krystyna Danilczyk-Zabawska, Tomasz Zieliński

12.

Zespół wychowawców

klas III

Barbara Gałecka- Chomiczewska

Andrzej Gauk,  Tomasz Ostapczuk, Teresa Jerzewska-Palmer,

Monika Muszyńska, Anna Dżega, Anna Pogorzelska,

Monika Węglicka,  Aneta Kucharczyk, Marta Mazur-Korniłowicz,
Daria Wiktorzak

13.

Zespół wychowawców

klas IV

Stanisława Kobus

 

Ewa Olszewska, Ewa Drewnowska, Katarzyna Pańkowska,

Lucyna Rojecka, Renata Lubas, Krzysztof Siemieniuk

14.

Zespół ds. wychowania

i profilaktyki

Marta Szargiej

Beata Milewska, Małgorzata Bielawska

15.

Zespół ds. promocji szkoły

Iwona Saniukowicz

Paulina Borys, Joanna Mądra, Katarzyna Osiekowicz, Anna Płońska,

Anna Pogorzelska, Tomasz Zieliński

16.

Zespól ds. rekrutacji

Tomasz Ostapczuk

Małgorzata Bielawska, Andrzej Gauk, Teresa Jerzewska-Palmer, 

Monika Muszyńska, Urszula Przybyszewska-Pukszta

17.

Zespół ds. nowelizacji wewnątrzszkolnych aktów prawnych

Wojciech Janowicz

Paulina Borys, Wojciech Filipowicz, Aneta Nartowicz

18.

Zespół ds. projektów unijnych

Barbara Gołubowska

Teresa Jerzewska-Palmer, Katarzyna Osiekowicz, Beata Milewska, Paulina Borys

19.

Zespół ds. raportów szkolnych

Ewa Drewnowska

Monika Węglicka, Renata Lubas, Ewa Olszewska,
Katarzyna Osiekowicz, Anna Piotrowska,
Urszula Przybyszewska-Pukszta, Mirosława Stankiewicz,

21.

Zespół protokołujący zebrania rady pedagogicznej

Stanisława Kobus

Aneta Kucharczyk, Monika Muszyńska

22.

Zespół ds. diagnozy wstępnej uczniów klas I

Stanisława Kobus

Teresa Jerzewska-Palmer  – język angielski,

Andrzej Gauk – język polski,

Katarzyna Kowejsza - matematyka

23.

Zespół ds.

indywidualnej diagnozy sytuacji ucznia

Marta  Szargiej

Wychowawcy klas I - IV

24.

Zespół ds. ewaluacji Strategii Umiędzynarodowienia

Anna Dżega

Ewa Drewnowska, Aneta Kucharczyk, Jolanta Mieleszko,

Jakub Ostaszewski, Marta Wolniakowska,  Monika Węglicka,

Henryk Zdrodowski

25.

Zespół ds. opracowania wniosków stypendialnych dla uczniów za wyniki
w nauce i inne osiągnięcia

Barbara Gałecka-Chomiczewska

Katarzyna Osiekowicz,  Marta Szargiej,

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.