„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zespoły zadaniowe

Zespoły zadaniowe działające w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Białymstoku w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Nazwa zespołu

Przewodniczący zespołu

Członkowie zespołu

1.

Zespół nauczycieli
języka polskiego

Anna Piotrowska

Andrzej Gauk, Marta Mazur-Korniłowicz, Agnieszka Remiszewska

2.

Zespół nauczycieli matematyki

Ewa Olszewska

Katarzyna Kowejsza, Beata Laskowska,

Katarzyna Pańkowska

3.

Zespół nauczycieli języka angielskiego

Violetta Borecka

 Barbara Gałecka-Chomiczewska, Agnieszka Górska, Teresa Jerzewska-Palmer, Barbara Mokrzycka, Urszula Przybyszewska-Pukszta,  Monika Węglicka, Marta Wolniakowska, Daria Wiktorzak, Henryk Zdrodowski

4.

Zespół nauczycieli języka niemieckiego i rosyjskiego

Jolanta Mieleszko

Chodakowska Halina, Monika Muszyńska, Hanna Bacia

5.

Zespół nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

Grzegorz Przeździecki

Wojciech Filipowicz, Krzysztof Gołębiewski, Aneta Nartowicz

6.

Zespół nauczycieli religii

Agnieszka

Bachurek-Zalewska

 Ks. Tomasz Kozłowski, Andrzej Misiejuk, Barbara Piotrowska

7.

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Lucyna Rojecka

Krzysztof Siemieniuk, Maria Śliżewska, Jakub Ostaszewski,

Paulina Borys

8.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Dariusz Zienkiewicz

Krystyna Danilczyk-Zabawska, Marta Dziedziul, Marcin Gogol, Krzysztof Humeńczyk, Agata Mańko, Tomasz Ostapczuk,  Tomasz Zieliński

9.

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

Mirosława Stankiewicz

Aneta Buśko, Anna Dżega, Ewa Drewnowska, Ewa Gołębiowska, Barbara Gołubowska, Małgorzata Kanclerz, Izabela Klim, Jolanta Korolczuk, Iwona Kosińska,  Marta Kozłowska, Barbara Krzemień-Pryszczepko, Renata Lubas, Aneta Nartowicz, Katarzyna Osiekowicz,  Katarzyna Palenceusz, Anna Płońska, Dorota Poczobut,  
Monika Sosna, Grażyna Suchowolec, Anetta Zdancewicz

10.

Zespół wychowawców

klas I

Barbara Gałecka-Chomiczewska

Andrzej Gauk,  Tomasz Ostapczuk, Teresa Jerzewska-Palmer,

Monika Muszyńska, Anna Dżega, Beata Laskowska,

Monika Węglicka,  Aneta Kucharczyk, Marta Mazur-Korniłowicz, Barbara Mokrzycka

11.

Zespół wychowawców

klas II

Stanisława Kobus

Ewa Olszewska, Ewa Drewnowska, Katarzyna Pańkowska,

Lucyna Rojecka, Renata Lubas, Krzysztof Siemieniuk

12.

Zespół wychowawców

klas III

Stanisława Kobus

 

Anna Piotrowska, Daria Wiktorzak, Jakub Ostaszewski,

Katarzyna Osiekowicz, Violetta Borecka, Marta Dziedziul,

Marcin Gogol

13.

Zespół wychowawców

klas IV

Barbara Gałecka-Chomiczewska

Wojciech Filipowicz, Iwona Kosińska, Ewa Gołębiowska,

Krystyna Danilczyk-Zabawska, Henryk Zdrodowski,  Monika Sosna

14.

Zespół ds. wychowania

i profilaktyki

Marta Szargiej

Agnieszka Bachurek-Zalewska,  Agnieszka Mężyńska, Beata Milewska, Małgorzata Bielawska, Agata Ciborowska,

15.

Zespół ds. promocji szkoły

Iwona Saniukowicz

Małgorzata Bielawska, Krystyna Danilczyk-Zabawska,

Krzysztof Humeńczyk, Małgorzata Kanclerz, Katarzyna Palenceusz, Lucyna Rojecka, Aneta Nartowicz, Anetta Zdancewicz,

Tomasz Zieliński

16.

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

Marta Dziedziul

Teresa Jerzewska-Palmer, Iwona Kosińska, Monika Muszyńska,

Grażyna Suchowolec

17.

Zespól ds. rekrutacji

Tomasz Ostapczuk

Monika Muszyńska, Andrzej Gauk, Marcin Gogol, Teresa Jerzewska-Palmer,  Małgorzata Bielawska, Barbara Mokrzycka, Beata Milewska

18.

Zespół ds. nowelizacji wewnątrzszkolnych aktów prawnych

Aneta Nartowicz

Małgorzata Bielawska, Wojciech Filipowicz

19.

Zespół ds. projektów unijnych

Barbara Gołubowska

Teresa Jerzewska-Palmer, Renata Lubas, Jolanta Mieleszko, Katarzyna Osiekowicz

21.

Zespół ds. raportów szkolnych

Ewa Drewnowska

Violetta Borecka, Renata Lubas, Ewa Olszewska,
Katarzyna Osiekowicz, Anna Piotrowska, Urszula Przybyszewska-Pukszta, Mirosława Stankiewicz,

22.

Zespół protokołujący zebrania rady pedagogicznej

Stanisława Kobus

Aneta Kucharczyk, Monika Muszyńska

23.

Zespół ds. diagnozy wstępnej uczniów klas I

Stanisława Kobus

Teresa Jerzewska-Palmer  – język angielski,

Andrzej Gauk – język polski,

Katarzyna Kowejsza - matematyka

24.

Zespół ds.

indywidualnej diagnozy sytuacji ucznia

Marta  Szargiej

Agnieszka Mężyńska, Wychowawcy klas I - IV

25.

Zespół ds. ewaluacji Strategii Umiędzynarodowienia

Anna Dżega

Ewa Drewnowska, Aneta Kucharczyk, Jolanta Mieleszko,

Jakub Ostaszewski, Marta Wolniakowska,  Monika Węglicka,

Henryk Zdrodowski

26.

Zespół ds. opracowania wniosków stypendialnych dla uczniów za wyniki
w nauce i inne osiągnięcia

Barbara Gałecka-Chomiczewska

Anna Dżega, Marta Szargiej, Iwona Saniukowicz

27.

Zespół ds. przygotowania obchodów Jubileuszu

120-lecia szkoły

Stanisława Kobus

Małgorzata Bielawska, Beata Milewska, Anna Piotrowska, Grzegorz Przeździecki, Iwona Saniukowicz, Aneta Żebrowska