EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Kolejny tydzień praktyk w Barcelonie i wizyty monitorujące w zakładach pracy

Drugi tydzień naszego pobytu w Barcelonie to dalsza nauka i praca. Upłynął on również pod kątem wizyt monitorujących w zakładach pracy przez naszych nauczycieli.

Adrian Jamiołkowski i Kamil Pietraszkiewicz – To my poszliśmy na pierwszy ogień. Odbywamy praktyki w szkole językowej Kingsbrook Idiomas. Do naszych głównych zadań należy przede wszystkim wprowadzanie danych uczniów do komputera, a także poszukiwanie polskich firm zainteresowanych współpracą z Kingsbrook. Ale też realizujemy główny program praktyk. Pracownicy w firmie są bardzo mili, pomagają odnaleźć się w nowym środowisku. Ogółem satysfakcja z praktyk jest na wysokim poziomie. Ale ciekawi jesteśmy co o nas powie nasza opiekunka?

Teresa Jerzewska-Palmer, Monika Węglicka i Barbara Gołubowska – odwiedziłyśmy wszystkie miejsca praktyk naszych uczniów. Rozmawiałyśmy z różnymi pracodawcami.

Wszędzie były to opinie bardzo pozytywne. Opiekunowie podkreślali duże zaangażowanie naszych uczniów, ich punktualność, pracowitość i chęć do pracy, zaangażowanie w wykonywane zadania bezbłędne wykonywanie zadań i wiele innych pozytywnych cech. Pracodawcy hiszpańscy wskazywali też, że bariera językowa, która była widoczna w pierwszych dniach praktyk powoli zostawała pokonywana.

Uważamy, że praktyki zagraniczne pozwoliły też docenić pracodawcom hiszpańskim zdolności i cechy polskich uczniów a ich pozytywny obraz da im w przyszłości duże szanse na znalezienie pracy.