EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Job shadowing nauczycieli ZSHE na Malcie

W dniach od 04.06.2018 r. do 08.06.2018 r. grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych wzięła udział w job shadowing w Mikiel Anton Vassalli College - the National College for Further Educationc/o Secondary School na Malcie. Wyjazd ten to piąta mobilność w realizacji projektu „Innowacyjne i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE” – praktyki uczniów i job shadowing nauczycieli.
Nauczyciele ZSHE mogli uczestniczyć w realiach pracy nauczycieli w szkole na Malcie.
Poznali specyfikę pracy z młodzieżą, system nauczania i oceniania obowiązujący na Malcie. Poznali również organizację procesu egzaminacyjnego (przygotowania do egzaminów, zakres merytoryczny, sposób przeprowadzenia) oraz przykłady dobrych praktyk. Mieli też okazję przekazać nauczycielom
w szkole na Malcie dobre praktyki stosowane w ZSHE. Uczestnicy wyjazdu obserwowali pracę nauczycieli, zajęcia praktyczne, wizytowali miejsca praktyk zawodowych. Relację z wyjazdu przedstawili Dyrekcji szkoły, a także wszystkim nauczycielom nie uczestniczącym w wyjeździe
w formie prezentacji multimedialnej na Radzie Pedagogicznej.

W ZAŁĄCZENIU: Prezentacja multimedialna z wyjazdu na Maltę.