EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

XX edycja Konkursu Rachunkowości szkół ekonomicznych województwa podlaskiego

XX edycja KONKURSU RACHUNKOWOŚCI
szkół ekonomicznych województwa podlaskiego
2019/2020

Konkurs Rachunkowości organizują nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Handlowo - Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.

Patronat merytoryczny nad Konkursem sprawuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku oraz wyższe uczelnie:

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  • Politechnika Białostocka

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Białegostoku

TEMAT KONKURSU     „Rzeczowe aktywa trwałe”

Celem konkursu jest : rozwój wiadomości i umiejętności uczniów , współpraca między szkołami, przybliżenie do praktyki gospodarczej.

SPONSORZY

  1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku
  2. Uniwersytet w Białymstoku
  3. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  4. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  5. Bank Spółdzielczy Oddział Białystok
  6. Zrzeszenie Kupców, Pracodawców i Usługodawców w Białymstoku

ORGANIZACJA KONKURSU

W  konkursie uczestniczy młodzież szkół ekonomicznych woj. podlaskiego.

Zawody są dwustopniowe.

I etap - zawody szkolne. Każda szkoła przeprowadza we własnym zakresie. Komisje szkolne wytypują 3 -5 uczniów do zawodów międzyszkolnych. Termin zgłoszenia szkoły do uczestnictwa w konkursie do 30 listopada 2019 r. Termin podania zawodników do finału do  31 stycznia 2020 r.

II etap (finał) - zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku w formie pisemnej.

Uczestników konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa. Pytania opracuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Białymstoku przy współudziale wyższych uczelni oraz szkół biorących udział w konkursie.

Finał Konkursu odbędzie się w ZSHE w dniu 27 marca 2020 o godzinie 9.30

NAGRODY W KONKURSIE

Zwycięzcy Konkursu w klasyfikacji indywidualnej otrzymają indeksy uczelni białostockich, nagrody pieniężne, rzeczowe oraz dyplomy.

Wschodzący Białystok - Oficjalny Portal Miasta - www.bialystok.pl

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji