EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA   SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY   ZAWÓD                                        


Menu Główne

SZCZĘŚLIWE
NUMERY
PN WT ŚR CZW PT

Znajdź artykuł

Kto jest online

Odwiedza nas 56 gości oraz 1 użytkownik.

Logowanie

O czym powinien wiedzieć maturzysta...

 • Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
 • Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych
  po zakończeniu części pisemnej egzaminu.
 • Egzamin zdającego danego przedmiotu w części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:
  - niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
  - wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
  - zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
 • Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu
  w danym roku.
 • Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.
 • Facebook