EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Warsztaty

Spis treści

  --------------------------III EDYCJA - 2022-2023-------------------------

Warsztat uczniowski to jedno z zadań określonych do realizacji w ramach programu Złote Szkoły NBP.

W III edycji programu, pod kierunkiem p. Anny Dżegi i p. Iwony Kosińskiej, w okresie luty- marzec 2023,  zorganizowano dla 5 klas wizyty studyjne w  Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Białymstoku oraz 3 warsztaty stacjonarne w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.

 

Tematyka wizyt studyjnych: „Tajne banknoty  E-71”. Przewodnikiem była p. Ida Stefanowicz.  Podczas spotkań uczniowie bliżej poznali i zrozumieli funkcjonowanie NBP. Dowiedzieli się jakie zasady pracy obowiązują w Banku, kto jest klientem NBP, jakie zadnia w gospodarce pełni NBP i kto drukuje pieniądze. Uczestnicy otrzymali bogaty zastrzyk wiedzy na temat banknotów kolekcjonerskich, mieli też możliwość  podziwiać je osobiście. Czas wizyt uczniów w NBP zbiegł się z ekspozycją wystawy poświęconej tajnym banknotom o kryptonimie E-71. Uczniowie poznali historię powstania tych banknotów i materiałów służących do produkcji na wypadek możliwego konfliktu zbrojnego. Młodzież z wielkim zainteresowanie obejrzała ekspozycję składającą się z 12 gablot zawierających całą serię banknotów wojennych, w tym unikatowe arkusze znaków pieniężnych o nominałach od 1 do 2000 złotych. Banknoty należały do serii graficznej „Miasta polskie”, opracowane przez Andrzeja Hendricha w latach 60 ubiegłego wieku.

Wizyty studyjne, które są wspaniałym sposobem na poznawanie funkcjonowania  banku z jednoczesną nauką.

Następnie w dniu 21 lutego 2023 roku, realizowano 3 warsztaty w formie stacjonarnej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. Spotkanie  prowadzili  członkowie  Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ZSHE, a opiekunem merytorycznym była p. dr. Agnieszka Ertman.

Pierwszy Warsztat  to „Spacer po Narodowym Banku Polskim” jego celem było poznanie przez uczniów podstawowych informacji o Banku Centralnym Rzeczpospolitej Polskiej.  Uczestnicy Warsztatów poznali historię powstania Narodowego Banku Polskiego i podstawy prawe jego działania. W dalszej części warsztatów członkowie Drużyny  omówili zadania i funkcje NBP. Na koniec Drużyna przedstawiła organy Narodowego Banku Polskiego, podając zasady powołania, kompetencje oraz funkcje Prezesa, Rady Polityki Pieniężnej oraz Zarządu  NBP.

Warsztat zakończył się wypowiedzią uczniów, wnioskami z pierwszego warsztatu o tym, czego dowiedzieli się podczas spotkania oraz podsumowaniem Pani dr Agnieszki Ertman.

Drugi warsztat  dotyczył „Rodzajów polityki pieniężnej". Celem warsztatów było zapoznane uczestników z polityką monetarną i fiskalną  oraz zjawiskami zachodzącymi w gospodarce kraju przy użyciu instrumentów, jakimi operuje NBP. Warsztat rozpoczęła Pani dr Agnieszka Ertman. Przedstawiła zebranym bardzo trudne zagadnienia ekonomiczne oraz zależności,  jakie między nimi występują. Na początku spotkania wyjaśniła, czym jest polityka pieniężna i jakie działania podejmuje bank w celu zapewnienia stabilności cen. Następnie przedstawiła i omówiła instrumenty polityki pieniężnej tj. operacje otwartego rynku, stopa rezerw obowiązkowych i operacje depozytowo-kredytowe. Ważną częścią warsztatów było wyjaśnienie istoty polityki pieniężnej - ekspansywnej i  pieniężnej - restrykcyjnej.

W dalszej części spotkania Drużyna weszła w role członków Rady Polityki Pieniężnej, ułatwiło to im zrozumienie zadań i funkcji tego organu banku centralnego. Pierwsze posiedzenie RPP dotyczyło polityki restrykcyjnej NBP. Podczas odgrywania scenki uczestnicy przedstawili zebranym łańcuch następstw zachodzących na rynku w sytuacji nadmiaru pieniądza w gospodarce.  Przedstawiono wiele zależności, następstw różnych zjawisk i pojęć typu: galopujące ceny, inflacja, cel inflacyjny i inne. Na zakończenie przedstawiono instrumenty, które mają na celu przeciwdziałanie dalszemu wzrostowi podaży pieniądza na rynku i wzrostowi inflacji.

Następnie przedstawiono kolejną scenkę obrazującą posiedzenie RPP i jej działania podczas spadku aktywności gospodarczej, obniżenia wynagrodzeń i wzrostu stopy bezrobocia. W takiej sytuacji RPP decyduje o obniżeniu stopy procentowej, stopy rezerwy obowiązkowej czy rozpoczyna  wykup papierów wartościowych, aby zwiększyć ilość pieniędzy na rynku i pobudzić gospodarkę.

Spotkanie zakończyło się wypowiedzią uczestników warsztatu, którzy wyciągnęli trafne wnioski dotyczące rodzajów polityki pieniężnej i działania banku centralnego instrumentami polityki pieniężnej w celu utrzymania stabilności cen i  dobrej formie gospodarki państwa.

Trzeci Warsztat uczniowski to „Wielki Turniej Wiedzy o Banku Centralnym”, który odbywał się w lutym i marcu w wielu klasach w formie stacjonarnej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. Celem warsztatów było sprawdzenie wiedzy zdobytej przez uczestników podczas warsztatów.

Spotkanie prowadziły  uczennice  z Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ZSHE, a ekspertem była Pani dr Agnieszka Ertman, której zadaniem było wsparcie prowadzących oraz podsumowanie zajęć.

Podczas warsztatów, uczniowie za pomocą telefonów komórkowych  logowali się do aplikacji Kahoot. Gracze musieli zmierzyć się z 35 pytaniami dotyczącymi NBP oraz jego roli w państwie. Grze towarzyszyło wiele emocji i radości. Widać było zaangażowanie uczniów i chęć zwycięstwa. Test okazał się doskonałym narzędziem do utrwalenia i uporządkowania wiedzy zdobytej podczas każdego z dwóch poprzednich Warsztatów.

Warsztat:  „Rodzaje polityki pieniężnej”, był powtarzany w okresie luty i marzec w wielu klasach w formie stacjonarnej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. Celem warsztatów było zapoznane uczestników z polityką monetarną i fiskalną  oraz zjawiskami zachodzącymi w gospodarce kraju przy użyciu instrumentów, jakimi operuje NBP. Opiekunem merytorycznych tych warsztatów była p. Anna Dżega.

Prezentacje wykorzystane podczas warsztatów:

1. Rodzaje polityki pieniężnej

2. Zadania NBP

3. Organy NBP

4. Jak powstał NBP?

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.