EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY ZAWÓD                Technik ekonomista              Technik handlowiec             Technik hotelarstwa

Linia ZHSE

Menu Główne

SZCZĘŚLIWE
NUMERY
PN WT ŚR CZW PT
5 16 3 20 23

 

Logowanie

Dni Otwarte 2023

Spotkanie Ekumeniczne w „Ekonomiku”

Link do filmu z "Jasełek u hrabiny"

20 stycznie 2023 roku odbyło się na naszej szkole  XIX  Międzyszkolne Ekumeniczne Spotkanie Młodych! Stało się ono częścią obchodów Międzynarodowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Szczególnie cieszy  fakt, że po dwuletniej przerwie, gdy spotkania mogły się odbywać wyłącznie w formie on- line,  mogliśmy być razem- wraz z przedstawicielami 10 szkół średnich naszego miasta. Celem naszym było poszukiwanie dróg jedności chrześcijańskiej miedzy katolikami,  prawosławnymi, i protestantami, by wspólnie – pod wpływem działania Ducha Bożego -słuchać wezwania Pana zapisanego przez proroka Izajasza: Zaprawiajcie się w dobrem… (Iz 1,17).

Spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy do Ducha Świętego- który jest źródłem jedności Kościoła. Odśpiewaliśmy piosenkę- modlitwę: Ześlij wiatr

Jako pierwszy z prelegentów zabrał głos ks. Tomasz Wigłasz - z Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Białymstoku. Swą prezentacją wprowadził zebranych w temat Iz1,17. W żartobliwy sposób nawiązał jednocześnie do ”święta bigosu”.

Z kolei ks. Paweł Żukowski z Kościoła Rzymskokatolickiego,  pomógł nam spojrzeć głęboko w  serce  Boga, głosząc: Bóg jest dobry! Prawdę tę osnuł   na kanwie  działa zbawczego Jezusa Chrystusa. Potwierdzenie  jego słów wyśpiewaliśmy piosenką: Dobry Bóg- wykrzykuj to z radością….

Następnie  ks. Adam Sawicki z Kościoła Prawosławnego wskazał na dobro, które jest przeciwwagą zła atakującego nasze życie. Dobre uczynki przyniesiemy kiedyś przed Boży tron. Wykorzystajmy nasz czas życia jak najlepiej, by je czynić- mówił.

Z kolei zabrał głos pastor Marcin Owsiejczuk z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Podzielił się z nami swoim świadectwem, konkretnym działaniem dobra, do jakiego Pan go wezwał. Przypomniał wartość wiary  i osobistego przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, z którego niejako wypływają dobre uczynki. Jako Wiceprezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei  ukazał nam wieloletnią służbę człowiekowi w potrzebie, jaką podejmuje Stowarzyszenie.

Wyjątkowym doświadczeniem wspólnoty wszystkich zgromadzonych był czas na poczęstunek. Fundatorem pączków był ks. Dariusz Sokołowski, Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, na terenie której mieści się nasza szkoła, a który od lat jest przyjacielem naszych spotkań ekumenicznych. Serdecznie mu dziękujemy!

W drugiej części naszego spotkania  młodzież  ZSHE zaprezentowała spektakl: „Jasełka u hrabiny” - by pochylając się  nad tajemnicą Bożego Narodzenia  – uczyć otwartości serc  na wołających o pomoc bliźnich.

         Z kolei przyszedł czas na przemyślenia młodzieży– dyskusje, dzielenie się w małych  grupach. Rozważanie o dobru, do którego zaprasza Bóg,  nie może odbyć się  w oderwaniu od konkretnego życia- przekonywali.

Każda z grup dyskusyjnych przygotowała też swoją modlitwę o jedność. Wybrzmiała ona na tle kanonu z Taiz’e: Ubi caritas, et amor, ubi caritas -Deus ibi est! (Tam gdzie miłość jest i dobroć, tam gdzie miłość jest -tam mieszka Bóg). Zwieńczeniem jej stały się słowa Modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…..

Naszą wdzięczność Bogu za dar tego spotkania wyraziliśmy pieśnią. Bóg jest dobry! To On nas powołuje, zaprasza do wspólnoty ze sobą i drugim człowiekiem; kształtuje w nas Boży obraz oraz bardzo pragnie, byśmy zaprawiali się w dobrem, by głosić światu Ewangelię- słowem i czynem. A poprowadziła nas w tym s. Julita Zawadzka ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Jest ona całym sercem włączona w dzieło ekumenizmu, gdyż w charyzmacie Jej Zgromadzenia -jego założycielka-  bł. Matka Bolesława Lament, włożyła dzieło jedności Kościoła.

Finiszem XIX Międzyszkolnego Ekumenicznego Spotkania Młodych w naszej szkole było wspólne (tworząc wielko krąg jedności między nami) wołanie do Ducha Świętego: Zjednoczeni w Duchu…  

Zespół katechetów

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.