EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Młodzieżowa Rada Miejska w Białymstoku

Młodzieżowa Rada Miejska w Białymstoku pełni rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i ma na celu uwrażliwienie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Młodzieżowa Rada liczy obecnie 23 radnych. Podzielona jest na 3 główne komisje:

Ÿ  komisja społeczna,

Ÿ  komisja edukacji i wychowania,

Ÿ  komisja sportu i rekreacji.

Kadencja MRM trwa dwa lata od dnia wyborów.

Główne cele Młodzieżowej Rady:

Ÿ     rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży;

Ÿ     inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży;

Ÿ     zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu miasta;

Ÿ   kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych, i patriotycznych oraz poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego;

Ÿ     integracja i współpraca białostockiej młodzieży

Korzyści wynikające z bycia Radnym MRM:

Ÿ   rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania projektami, wystąpień publicznych;

Ÿ   pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowa

nia samorządu lokalnego;

Ÿ   realizacja ambicji życiowych;

Ÿ   uczestnictwo w elitarnej grupie młodzieżowej mającej wpływ na funkcjonowanie miasta.

 

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w obecnej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białymstoku ma swoich przedstawicieli. Są to: Michał Mieczkowski i Maciej Odachowski.

STRONA MRM NA FACEBOOKU

Młodzieżowa Rada Miejska Białystok

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.