„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Projekt „UCZEŃ - NAJLEPSZA INWESTYCJA”


„UCZEŃ - NAJLEPSZA INWESTYCJA”

Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizacja projektu przyczyni się do:

 • zwiększenia umiejętności zawodowych,
 • wzmocnienia inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów/uczennic przez przygotowanie ich do podejmowania własnej działalności gospodarczej,
 • wzmocnienia zawodowych i osobistych aspiracji uczniów/uczennic.


Najważniejsze działania w projekcie to:

 1. dodatkowa praktyka w hotelach,
 2. warsztaty przygotowujące do podjęcia własnej działalności gospodarczej,
 3. wyjazdy edukacyjne,
 4. opracowywanie własnych planerów kariery,
 5. podnoszenie umiejętności językowych przydatnych w pracy zawodowej,
 6. spotkania z ludźmi sukcesu,
 7. szkolenia specjalistyczne, np. „Etykieta w hotelu”,
 8. zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012r – 30.06.2014r.

Zapraszamy do udziału w Projekcie.

koordynator projektu: Mirosława Stankiewicz

asystent koordynatora: Jolanta Korolczuk