„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zasaday rekrutacji do Internatu ZSHE

Zasady rekrutacji
do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
ul. Bema 103
w roku szkolnym 2019/2020

 

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku ul. Bema 103 w roku szkolnym 2019/2020  prosimy o dokładne  zapoznanie się  z dokumentem:

ZASADY REKRUTACJI DO BURSY SZKOLNEJ W BIAŁYMSTOKU ORAZ DO INTERNATÓW PRZY SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2019/20120.

Rekrutacja do Internatu odbywa się  poprzez złożenie Wniosku  o przyjęcie do internatu. Wniosek można złożyć w Internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku  ul. Bema 103 w godz. 8.00 - 15.00 w wyznaczonym terminie, to jest od 24 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r. do godz. 15.

Wychowankowie mieszkający w internacie, mogą ubiegać się o miejsce w następnym roku szkolnym składając Deklarację dotycząca kontynuowania pobytu w internacie.

Warunkiem kontynuowania pobytu jest:

  • pobyt w internacie co najmniej do 31 maja 2019 (w szczególnych przypadkach czas pobytu może zostać skrócony).
  • pozytywna opinia Rady Wychowawczej

Składanie Deklaracji dotyczącej kontynuowania pobytu w internacie odbywa się od 06.05.2019 roku do 17.06.2019 roku.

 

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w dwóch etapach:

I etap postępowania rekrutacyjnego.

  • Rejestracja zgłoszeń kandydatów odbywa się od 24.06.2019 roku od godz. 8.00  do 16.07.2019 roku do godz. 15.00
  • Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych   31.07.2019 roku o godz. 10.00
  • Ważne! Warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji jest złożenie potwierdzenia woli przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata  pełnoletniego do 02.08.2019 roku do godz. 15.00
  • Podanie listy przyjętych kandydatów 05.08.2019 roku o godz. 10.00

 

Kandydat ubiegający się o miejsce w internacie  powinien w tym czasie :

  • Złożyć Wniosek o przyjęcie do internatu
  • Dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
  • Dostarczyć Potwierdzenie woli zamieszkania w placówce

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 06.08.2019 roku do 08.08.2018 roku do godz. 15.00 (w przypadku wolnych miejsc).

Przyjęcie do placówki jest możliwe  przez cały rok szkolny, o ile internat dysponuje wolnymi miejscami. Wniosek należy pobrać ze strony - ekonomik.bialystok.pl  w zakładce internat oraz  dostarczyć do kierownika internatu.

 

Do pobrania: 

1) Wniosek o przyjęcie do internatu

2) Deklaracje dotycząca kontynuowania pobytu w internacie

3) Załącznik Nr 1 -5

            Załącznik Nr 1.  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

            Załącznik Nr 2.  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie/dziecka przez kandydata

            Załącznik Nr 3.  Oświadczenie o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

          Załącznik Nr 4.  Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego kandydata, iż odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły w mieście Białystok do której kandydat będzie uczęszczał wynosi powyżej 50 kilometrów, brak jest środków komunikacji umożliwiających dojazd kandydata do szkoły lub kandydat zamieszkuje w miejscowości   z której dojazd do szkoły jest utrudniony

            Załącznik Nr 5.  Oświadczenie rodzica/kandydata pełnoletniego o zamieszkiwaniu rodzeństwa kandydata w publicznej placówce zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem  stałego zamieszkania, do której o przyjęcie stara się kandydat

4) Poświadczenie woli zamieszkania w internacie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Handlowo Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105 15-370 Białystok, tel. 85 742 36 09 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami w/w  Ustawy

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w naborze do internatu.