EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022

europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zasaday rekrutacji do Internatu ZSHE

ZASADY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych

im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

ul. Bema 103

na rok szkolny 2021/2022

 

1. ZASADY REKRUTACJI

Postępowanie rekrutacyjne do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernik w Białymstoku  ul. Bema 103 na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

Zalogowanie się do systemu elektronicznego będzie możliwe po wpisaniu adresu:

http://bialystok.nullo.pl

 • Na ww. stronie będą zamieszczone wszelkie informacje na temat rekrutacji.
 • Przy pomocy serwisu internetowego można będzie wypełnić wniosek o przyjęcie do placówki oraz zapoznać się z kryteriami i zasadami rekrutacji.
 • Kandydat będzie miał możliwość wypełnienia wniosku o przyjęcie do internatu  w terminie od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021r. do godz. 15.00.

 

Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie.

 • Formularz wniosku dostępny będzie w internacie oraz w szkole, przy której funkcjonuje internat.
 • Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej: ekonomik.bialystok.pl w zakładce Internat.

Do pobrania:

Oświadczenie - kryterium dochodu - wzór

Oświadczenie - odległość - wzór

Oświadczenie - samotne wychowywanie - wzór

Oświadczenie - wielodzietność - wzór

Wniosek o przyjęcie do internatu

 

Kandydat wypełniając wniosek może wybrać maksymalnie 3 placówki.

Placówki najlepiej ułożyć wg preferencji uwzględniając poziom zainteresowania daną placówką.

Placówka wskazana na pierwszej pozycji nazywana jest placówką pierwszego wyboru.

 

W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji kandydaci składają w placówce pierwszego wyboru nst. dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie do internatu;

b) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt. 4 (Zasady rekrutacji do bursy szkolnej w Białymstoku oraz do internatów przy szkołach prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2021/2022),

c) zaświadczenie o przyjęciu do szkoły.

 

Dopuszczalne formy składania wniosku:

a. wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów (skanów w postaci PDF) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b. dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki:

- wrzucenie dokumentów w zamkniętej kopercie do skrzynki ustawionej przy wejściu do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku  ul. Bema 103

- lub złożenie w internacie we wskazanym terminie  w godz. 8.00 – 15.00.

c. potwierdzenie wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej.

 

2. ZASADY KONTYNUOWANIA ZAMIESZKANIA

Rekrutacji na dany rok szkolny nie podlegają wychowankowie, którzy mieszkali w internacie w poprzednim roku szkolnym i spełniają wymogi  formalne.

Warunkiem kontynuowania pobytu w placówce  jest:

 • Złożenie przez rodziców wychowanka lub wychowanka pełnoletniego
  Deklaracji o kontynuowania pobytu w internacie w roku szkolnym 2021/2022 (pobierz: .PDF, .DOC)
  w terminie od 21 maja 2021 do 31 maja 2021r.
 • Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.
 • Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.
 • W przypadku wolnych miejsc – mogą być przyjęci również uczniowie innych szkół.
 • Uczniowie z innych szkół, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym  i nadal są zainteresowani kontynuacją pobytu - proszeni są o złożenie Wniosku  z załącznikami. Muszą wziąć udział ponownie w rekrutacji, która w ich przypadku odbywa się na dany rok szkolny.

Wniosek o przyjęcie do internatu należy złożyć w terminie:

od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021r. do godz. 15.00.

 

Informacje dotyczące rekrutacji podane są na stronie: www.ekonomik.bialystok.pl
w zakładce Internat.

Uczniów zainteresowanych  zamieszkaniem w Internacie Zespołu Szkół  Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku ul. Bema 103 w roku szkolnym 2021/2022 prosimy o dokładne  zapoznanie się z dokumentem:  ZASADY REKRUTACJI DO BURSY SZKOLNEJ W BIAŁYMSTOKU ORAZ  DO INTERNATÓW PRZY SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

 

3. HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

I etap postępowania rekrutacyjnego

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów - od 01.06.2021r. do 30.06.2021 r. do godz. 15.00.
 2. Złożenie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły – od 03.08.2021r. do 04.08.2021r. do godz. 15.00.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki - do 14.07.2021r.
 4. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- 08.2021 r. do godz. 12.00 
 5. Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata  pełnoletniego  - od 09.08.2021-10.082021r. 
 6. Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 08.2021r. do godz. 12.00

 

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja uzupełniająca

(w przypadku wolnych miejsc)

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do internatu - od 12.08.2021r.   do 13.08.2021r. do godz. 15.00.
 2. Złożenie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły – od 24.08.2021r. do 25.08.2021r. do godz. 15.00.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki - do 26.08.2021r. do godz. 15.00.
 4. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 08.2020 r. do godz. 12.00.
 5. Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata  pełnoletniego  od 27.08.2021r. do 30.08.2021r.                  
 6. Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 08.2021r. do godz. 12.00

 

Listy o których mowa w pkt. 4 i 6  podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przy wejściu do internatu.

Wyniki rekrutacji można sprawdzić poprzez:

 • stronę internetową szkoły
 • system NULLO po zalogowaniu się na konto kandydata;
 • pocztą elektroniczną, jeżeli we wniosku został wpisany e-mail.

Kandydat ubiegający się o miejsce w internacie  powinien w czasie rekrutacji:

 • Złożyć Wniosek o przyjęcie do internatu i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
 • Dostarczyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do szkoły
 • Dostarczyć potwierdzenie woli zamieszkania w placówce

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.