„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA   SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY   ZAWÓD                                        


Menu Główne

Technik Handlowiec

Technik Handlowiec

    Dlaczego technik handlowiec?    

W trakcie 5-letniej edukacji na przedmiotach ogólnych przygotowujesz się do zdania matury, zaś dzięki treściom realizowanym na przedmiotach zawodowych i praktykach  zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
 2. HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

Po ukończeniu szkoły dają one tytuł technika handlowca. Zdobycie ich uwarunkowane jest zdaniem egzaminów zawodowych z tych kwalifikacji.

    Praktycznie!    

Realizując program praktyk współpracujemy z największymi sieciami handlowymi w naszym województwie. Zapewniamy zdobycie doświadczenia zawodowego już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Aktualnie młodzież odbywa praktyki w następujących firmach: Homebroker, Audi, BMW, Skoda, Sklepy Leroy Merlin przy ul. Hetmańskiej i Produkcyjnej, Hipermarket B1, Selgross, Kaja Sport.

    Co możesz po handlowcu?    

Kończąc naukę w zawodzie technik handlowiec jesteś przygotowany
aby kontynuować edukację na uczelni wyższej. Możesz pracować w zespołach handlowo-marketingowych oraz instytucjach kontroli handlowej, np. Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumenta. Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników

lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności - od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy.

     Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

     1) zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

 • a) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • b) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

    2) w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:

 • a) planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
 • b) organizowania i prowadzenia działań handlowych,
 • c) aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

 

    Możesz więcej!    

Po ukończeniu szkoły uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ramach kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa. Nie musisz więc uczęszczać do szkoły aby uzyskać drugi zawód!

„Profesjonalny handlowiec” - wyjazd edukacyjny uczniów do Poznania

W dniach 28.09. – 2.10.2020 r. grupa 45 handlowców wraz z opiekunami przebywała w Poznaniu na wycieczce edukacyjnej w ramach projektu „Nauka jest wartością – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”.

Młodzież uczestniczyła w spotkaniach edukacyjnych z właścicielami przedsiębiorstw, specjalistami ds. marketingu, piaru. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat marketingu, technik komunikacji i sprzedaży. Szczególne zainteresowanie wzbudziła prelekcja przedstawicielki firmy „Yes” zajmującej się produkcją i sprzedażą biżuterii a także wystąpienie marketingowca Hotelu Lechicka. W tym hotelu młodzież była zakwaterowana.

Wizyta nad Jeziorem Maltańskim była czasem relaksu, podziwiania widoków
oraz miejscem spotkania z organizatorem koncertów, eventów i sportowych wydarzeń odbywających się nad Poznańską Maltą.

Młodzież wzięła także udział w największych w Polsce Targach Spożywczych firmy Polagra. Uczniowie obejrzeli ekspozycje promujące żywność i technologie dla branży spożywczej. Niespodziewanym i miłym bonusem udziału w Targach były spotkania ze znanymi ludźmi świata gastronomi i mediów.

Szanse na przyszłość, jakie daje studiowanie kierunków ekonomicznych przedstawił student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wycieczka poza aspektem edukacyjnym dostarczyła wrażeń estetycznych, kulturowych, kulinarnych. Młodzież zwiedziła Poznań, Gniezno i Biskupin, w którym spotkała ekipę telewizyjną realizującą program nt. uroków osady.

Sprzedaż przez osobowość

 Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych przygotowuje swoich uczniów do wejścia na rynek pracy wykorzystując różne metody nauczania. Handlowcy poszerzają swoją wiedzę na zajęciach teoretycznych i praktycznych, ale także podczas spotkań ze specjalistami. Poznają metody pracy z klientem, sposoby jego pozyskania, rozszerzają wiedzę z zakresu marketingu, rachunkowości. Podczas spotkania z Panem Lechosławem Chaleckim – trenerem biznesu i współwłaścicielem Szkoły Inspiracji uczniowie klasy 1D i 2D technika handlowca dowiadywali się jak można prowadzić sprzedaż produktów lub usług wykorzystując swoją osobowość. Mogli również się sprawdzić podczas ćwiczeń przygotowanych przez prowadzącego. Poznali sposób nawiązywania kontaktu z klientem, sposoby prawidłowego prowadzenia rozmowy sprzedażowej i utrzymywania kontaktu z klientem. Z pewnością zdobyta podczas spotkania wiedza pomoże zarówno na zajęciach, jak i w przyszłej karierze handlowca.

Reklama, sztuka czy kicz?

Jak ważną rolę w działalności handlowej odgrywa reklama wszyscy doskonale wiedzą. Wspiera sprzedaż, zapoznaje odbiorców z firmą, marką, czy samym produktem. Młodzi handlowcy z klasy IID w ramach konkursu podjęli próbę udowodnienia, czy reklama jest sztuką, czy kiczem. Nie było to łatwe zadanie, gdyż otacza nas z każdej strony wiele gatunków reklam, z przeróżnymi przekazami. Są takie, które irytują, ale i te, w których wykorzystuje się różne środki językowe, formy graficzne, animacje, czy muzykę przyciągającą uwagę.

Najlepszą prezentację przygotowała Justyna Cimoch. Za pomocą wyszukanych przekazów reklamowych, grafiki pokazała oba oblicza reklamy, te które można uznać za dzieło sztuki, jak i te, które nie przyciągają uwagi klienta. Według zwyciężczyni: „reklama jest sztuką, ponieważ trzeba wiele wysiłku, trudu, pomysłu, kreatywności i pieniędzy aby stworzyć coś dobrego co udaje się nielicznym. Reklamy kiczowate trafiają się i są to komunikaty zrobione z przepychem, bez przemyślanego planu lub ze złym doborem odpowiednich narzędzi. Dobra reklama, to duży sukces dla danej firmy, lepsze pozyskanie klientów, możliwość rozwoju, możliwość dotarcia do szerokiego grona, zyski, możliwość przedstawienia oferty itd.”.

Świadom praw i obowiązków

22 listopada 2018 r.  uczniowie klasy pierwszej technika handlowca spotkali się  w ramach przedmiotu przedsiębiorca w handlu z doradcą zawodowym Panią Anetą Nartowicz w celu bliższego poznania zakresu praw i obowiązków, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym w różnych firmach, na różnych umowach. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak nawiązać i rozwiązać stosunek pracy, na jakich zasadach mogą podjąć zatrudnienie lub w przyszłości sami zatrudniać pracowników. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu przysługujących im praw i obowiązków wynikających z podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę, umowy mianowania, wyboru, o dzieło, czy zlecenia. Podczas zajęć mogli także rozwiać swoje wątpliwości z zakresu prawa pracy, zadając pytania i uzyskując jednocześnie wyczerpujące odpowiedzi.

Dziękujemy Panie Anecie Nartowicz za podzielenie się wiedzą.

Handlowcy szkolą się z marketingu interakcyjnego

Jak wielka rolę odgrywa marketing w działalności handlowej nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Rozumieją to również nasi młodzi handlowcy. Swoje umiejętności zwiększają na zajęciach z przedmiotów z zawodowych, ale także się uczą od specjalistów. W dniu  7 listopada uczniowie klasy II D spotkali się z Panią Jolantą Ambrożewicz – mentorem marketingu interakcyjnego, freelancerem z wieloletnim doświadczeniem w branży  e-commerce, kreatywnej oraz kontent marketingu i copywritingu.

Czytaj więcej: Handlowcy szkolą się z marketingu interakcyjnego

Drugie życie produktu

Jak ważna jest ochrona środowiska, uczniom technika handlowca nie trzeba tłumaczyć. Doskonale wiedzą, że prowadzenie działalności handlowej wymaga także dbania o przyrodę. Przedsiębiorcy prowadząc działalność handlową zobowiązani są do prowadzenia racjonalnej gospodarki opakowaniami i dbania o środowisko. Czynią to poprzez segregowanie opakowań, montowanie urządzeń i żarówek energooszczędnych, paneli fotowoltaicznych.

Czytaj więcej: Drugie życie produktu

Handlowcy na Uniwersytecie

Młodzi handlowcy naszej szkoły już po raz kolejny mieli możliwość poszerzania swojej wiedzy poza szkolnymi salami. W dniu 23 maja realizowali zajęcia dydaktyczne w laboratoriach Uniwersytetu
w Białymstoku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Młodzież w ramach realizowanego projektu prowadzonego przez Centrum Kompetencji BOF zapoznała się z „Działaniami marketingowymi ukierunkowanymi na pozyskanie klientów”. Celem prowadzonych przez dr Łukasza Siemieniuka zajęć było przybliżenie zagadnień związanych z prowadzeniem biznesu, budowaniem strategii marketingowych, poszukiwaniem źródeł pozyskiwania funduszy na swój pierwszy biznes. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu obsługi klienta, metod budowania długotrwałych relacji z klientem, nowoczesnych narzędzi marketingowych ukierunkowanych na budowanie marki oraz kreowanie wizerunku. Katarzyna Osiekowicz

Podziękowania i gratulacje

 
Podziękowania za owocną współpracę w ramach praktyk zawodowych otrzymał Dyrektor Wojciech Janowicz od firmy „KAJA” Kozłowscy. Do podziękowań (w formie statuetki) dołączony został sprzęt sportowy. DZIĘKUJEMY!

My, ze swojej strony, GRATULUJEMY „KAI” wyróżnienia wręczonego podczas gali „Diamenty Forbesa”.  Uroczystość miała miejsce 30 marca 2017 r. w białostockim hotelu Esperanto. Nagrodzono podlaskie firmy, które w ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość.

Cieszymy się, że nasi uczniowie odbywają swoje praktyki zawodowe w TAKIEJ firmie!”

Dzień Handlowca w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych

Już po raz kolejny w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych zorganizowano Dzień Handlowca. W tym roku młodzi handlowcy spotkali się z trenerami biznesu:

 • Panem Piotrem Strykowskim specjalistą ecommerce, specjalizującym się w marketingu internetowym i sprzedaży bezpośredniej, prowadzącym kampanie Google AdWords, zajmującym się optymalizacją witryn, pozycjonowaniem oraz analityką webową, pośrednio tworzeniem i wdrażaniem stron i sklepów internetowych.
 • Panią Joanną Małgorzatą Mieszkowską - psycholog, socjolog, trener umiejętności psychospołecznych, terapeutką TSR. Od kilku lat pracującą z młodzieżą i dorosłymi, wspierającą ich rozwój osobisty i zawodowy.

Młodzież uczestniczyła w warsztatach:

 • Sprzedaż i obsługa klienta w 2017 r. Ewolucja czy rewolucja?
 • Rozmowa o korzyściach – jak nawiązać relacje sprzedażowe.

Uczniowie zapoznali się z zasadami sprzedaży tradycyjnej i internetowej. Dyskutowali na temat opinii i  jej wpływu na postępowanie nabywców. Dowiedzieli się, jak opinia wpływa na poziom sprzedaży firmy. Poznali również technikę skutecznej sprzedaży, polegającą na sprzedawaniu korzyści.  Nauczyli się definiować cechy, zalety, wady produktu, dobierać grupy docelowe, czy diagnozować potrzeby nabywców. Przeprowadzone warsztaty były cenną lekcją, która z pewnością będzie wykorzystana w praktyce.

Organizatorzy

Warsaw Gastro Show 2016

27 października 2016 r. 44 uczniów klas hotelarskich uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Warsaw Gastro Show 2016 - nowej inicjatywie targowej, dedykowanej dla branży spożywczej, gastronomicznej oraz hotelarskiej.

Celem targów było przedstawienie aktualnych trendów w sektorze HoReCa, jak też inspirowanie hotelarzy, restauratorów i szerokiej rzeszy gastronomów ciekawymi pomysłami i produktami.

Młodzież uczestniczyła w wykładach, odwiedziła wiele stoisk branżowych, poznała bogatą ofertę producentów i dystrybutorów specjalistycznego sprzętu i wyposażenia.

Warsaw Gastro Show w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą - to tylko jedna z atrakcji dnia.

Następnym mocnym punktem wycieczki był Stadion PGE Narodowy i przejście tzw. trasą ekskluzywną, która obejmowała zwiedzanie specjalnych loży VIP, trybun, wieży widokowej oraz szatni piłkarzy i ich strefy relaksu.

Młodzież wróciła zadowolona z nadzieją na kolejne takie wyjazdy.