europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Telefony

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży www.116111.pl

0800 120 226 - Ogólnopolski policyjny telefon zaufania czynny cała dobę

800 100 100 Helpline - pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych www.helpline.org.pl

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

801 12 00 02 – Ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

INNE NUMERY TELEFONÓW

Pedagog szkolny

„Piękne rzeczy wypracować można dzięki długiej i uciążliwej nauce,

złe natomiast owocują same bez trudu."

Demokryt z Abdery

Masz po co żyć – badaj piersi

W ramach projektu „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” 8 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole event informacyjno-edukacyjny.

Główny cel projektu: poprawa świadomości zdrowotnej kobiet, zachęcenie do profilaktyki raka piersi i wykonywanie badań profilaktycznych (mammografii) umożliwiających odpowiednio wcześniej wykrycie choroby, a dzięki temu zmniejszenie śmiertelności powodowanej chorobą nowotworową piersi.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co pozwala mieć nadzieję, iż uczniowie i pracownicy szkoły przełożą zdobytą wiedzą na konkretne działania prozdrowotne.

Lider projektu: Białostockie Centrum Onkologii
Koordynatorzy szkolni: Pani Agnieszka Borkowska, Pani Marta Szargiej

Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:

- uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;

- byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz podpisaną klauzulą informacyjną RODO, należy złożyć do 8 października 2018 r. (poniedziałek) do pedagoga szkolnego – Marty Szargiej p. 60/1.

Pliki do pobrania https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/rusza-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce-1.html

Stypendia szkolne

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 należy składać do 15 września 2018 r. u pedagoga szkolnego – pani Marty Szargiej. Dotyczy mieszkańców Białegostoku. Osoby zamieszkujące poza Miastem Białystok winny składać wnioski w odpowiednich Urzędach Miasta lub Gminy. Należy spełniać również kryterium dochodowe: do 30.09.2018 r. jest to kwota 514 zł netto na osobę, zaś od 1.10.2018 r. – to 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. 

Szczegółowe informacje oraz wniosek – http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/

Stypendia pomostowe

 

Centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym

Centrum Wsparcia działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Na stronie internetowej http://www.liniawsparcia.pl znajduje się informacja dotycząca dyżurów specjalistów oraz aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych.

W ramach Centrum Wsparcia prowadzone jest:

 • telefoniczne Centrum Wsparcia pod nr telefonu 800 70 2222 – bezpłatna linia, która działa 24 godziny/7 dni w tygodniu,
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • czat.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Białostockiej Akademii Rodziny

Białostocka Akademia Rodziny (BAR) została utworzona 23 lutego 2013 r. w wyniku inicjatywy Prezydenta Białegostoku. Głównym zadaniem postawionym przed BAR jest szeroko rozumiana edukacja i promocja rodziny. Adresatami działań są: młodzież, małżonkowie, rodzice i dziadkowie.

Pełna oferta na stronie internetowej www.rodzina.bialystok.pl

W czwartek 18 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Samobójstwo. Jak rozpoznać, pomóc, zapobiec…”,

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Ciepła 32, sala nr 32 (III piętro)

Osoby chętne proszone są o zapisanie się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Program wykładu:

 1. Czym jest samobójstwo?
 2. Samobójstwo, a depresja.
 3. Jakie są rodzaje samobójstw?
 4. U jakich ludzi samobójstwo jest formą ucieczki?
 5. Sytuacje podwyższonego ryzyka.
 6. Fakty na temat samobójstw i samobójców.
 7. Niebezpieczne oznaki przepowiadające groźbę samobójstwa.
 8. Próby samobójcze u dzieci i młodzieży.
 9. Czy problem dotyczy Ciebie lub kogoś z Twojej rodziny?
 10. Gdzie i jak można uzyskać pomoc?
 11. Jak zapobiegać samobójstwom?
 12. Odpowiedzi na pytania.

Wykład poprowadzi lekarz psychiatra.

Stypendia św. Mikołaja

            Informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w kolejnej edycji programu „Stypendia św. Mikołaja”.

            Wniosek oraz wymagane dokumenty należy składać do Szkolnego Koordynatora Programu – pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków upływa 22 września 2017 r.

             Po szczegółowe informacje proszę się zgłaszać do Szkolnego Koordynatora Programu - pedagoga szkolnego.

Decyzja o przyznaniu stypendium jest podejmowana w oparciu o trzy kryteria:

Czytaj więcej: Stypendia św. Mikołaja

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna - dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do 11 września 2017 r. do godz.12.00

Szczegółowych informacji w sprawie uzyskania dofinansowania udziela pani Marta Szargiej – pedagog szkolny pokój nr 60/1

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom:

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna

Stypendia szkolne

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium szkolne oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do dnia 15 września 2017 r. do pani pedagog – Marty Szargiej pokój 60/1.

Godziny pracy

PEDAGOG SZKOLNY

Marta Szargiej

Poniedziałek

12.00
–16.00

Wtorek

9.00
–13.00

Środa

10.00
–14.00

Czwartek

12.00
–16.00

Piątek

10.00
–14.00

PEDAGOG SZKOLNY

Agnieszka Mężyńska

Poniedziałek

9.00
–12.00

Wtorek

13.00
–16.00

Środa

14.00
–16.00

Czwartek

10.00
–12.00

 

Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

tel. 85 742-22-30

Placówki

Placówki wspierające uczniów, rodziców i szkołę:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2
15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35 tel. 85 742 34 34   
STRONA WWW

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 31/1 tel. 85 73286 66
STRONA WWW

ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych
15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 52 24
STRONA WWW

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)
15- 021 Białystok, ul. Orla 6 b, tel. 85 746 06 23

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)
15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28
STRONA WWW

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR
Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 85 651 65 64
STRONA WWW

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "Eureka"
15-307 Białystok, ul. Wesoła 17/1 tel. +48 85 74 22 788, kom. 533 544 633
STRONA WWW

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny
15-794 Białymstok,  ul. Gajowa 79
tel. 85 652 54 94
STRONA WWW

Ośrodek Psychoterapii Medycznej
15-264 Białystok, K. Ciołkowskiego 49, tel/fax. 85 65 38 886           
STRONA WWW