EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Olimpiady i konkursy

III Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich

Zapraszamy uczniów klas 2, 3 i 4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec do udziału w III Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Tematem wiodącym olimpiady jest:

„Bankowość - miejsce i rola w gospodarce rynkowej”.

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy a zawody są organizowane w trzech etapach.

Etap I - eliminacje szkolne odbędą się 18.10.2017 r.  o godz. 09.50 w auli szkolnej.

(test obejmujący zagadnienia ekonomiczne oraz związane z tematyką olimpiady)

Wszyscy finaliści olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Laureaci Olimpiady otrzymują również dyplomy i nagrody rzeczowe.

Więcej informacji na stronie www.zscku.konin.pl

Organizatorzy: Anna Dżega, Iwona Kosińska

Konkurs leksykalno-plastyczny

Jeśli jesteś kreatywny, odważny i lubisz uczyć się przez zabawę weź udział w konkursie leksykalno - plastycznym. Konkurs polega na tym, iż kandydaci w zgłoszonych wcześniej parach będą mieli za zadanie wylosować angielskie, niemieckie lub rosyjskie powiedzenie i zinterpretować jego znaczenie w formie rysunku. Pary będą mogły korzystać ze słownika.

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języków obcych do dnia 20.10.2017 (piątek):
język rosyjski - Pani Halina Chodakowska
język niemiecki - Pani Monika Muszyńska
język angielski - Pani Agnieszka Górska

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy

Szkolny Konkurs Literacki z Języka Angielskiego

SZKOLNY KONKURS LITERACKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (2nd edition)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • Złożenie u organizatora konkursu recenzji swojej ulubionej książki rozpoczynającej się słowami „If you’re hungry for a good book, read…”
 • Recenzja (od 200 do 250 słów) powinna być wydrukowana na kartce A4, napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 14, odstępy 0 pt, interlinia 1,5 wiersza
 • Pracę należy opatrzyć godłem (pseudonimem) i dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, klasa)
 • Prace należy wręczyć organizatorowi konkursu w terminie do 20.10.2017 r.

Kryteria oceniania: twórczy charakter utworu oraz poprawność językowa i stylistyczna. Laureaci konkursu (1-3 miejsce) otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a autorzy 5 najlepszych prac – oceny celujące z przedmiotu język angielski. Wręczenie nagród nastąpi 27.10.2017 r. w Dniu Języków Obcych.

Organizator konkursu: Violetta Borecka

XIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Weź udział w XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i wygraj indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie lub uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
   Hasło przewodnie Olimpiady: „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”
   Etap szkolny odbędzie się 07 grudnia 2017 roku.
   Zgłoszenia przyjmuje do 18 października 2017 r. Pani Grażyna Łapina (sala nr 19 lub sala nr 35).
   Więcej informacji na stronie: http://www.olimpiada.edu.pl/

Konkurs filmowy dla uczniów szkół zawodowych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów do udziału w konkursie kreatywnym na film promujący kształcenie zawodowe. Przedmiotem konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego w postaci  trzyminutowego filmu stworzonego w dowolnej technice na jeden z dwóch tematów:

 1. Mój zawód na globalnym rynku pracy
 2. Szkoła zawodowa – lubię to!

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół zawodowych (w tym techników i szkół branżowych). Autorem filmu może być również grupa uczniów.

Przewidziano nagrody rzeczowe w konkursie o łącznej wartości 2 000 PLN.

Czekamy na zgłoszenia do dnia 15.10.2017, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.11.2017.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie ReferNet Polska: http://refernet.ibe.edu.pl/index.php/aktualnosci/65-konkurs-promujacy-ksztalcenie-zawodowe

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają Mirosława Stankiewicz i Anna Dżega – nauczyciele przedmiotów zawodowych.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU                    ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Ruszyła czwarta edycja konkursu Technotalent!

Tegoroczne kategorie konkursowe:

 • „Technika” - Projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii,
 • „Wyzwanie Społeczne” - Idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane
  z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne,
 • „Biznes” - Projekt o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.

Pula nagród 46 tys. zł i nagrody specjalne.

Przyjmowanie zgłoszeń w konkursie do 18 października!

Szczegółowe informacje: http://technotalenty.pl/konkurs2017/files/reg2017.pdf

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do współpracy.

Katarzyna Osiekowicz

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Wyzwania współczesnego rynku pracy”.

Zawody I stopnia szkolne odbędą się 8 listopada 2017 o godzinie 9.00

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdziecie w "Informatorze Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej". Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Olimpiady, która znajduje się pod adresem: owe.pte.pl > zakładka „Bieżąca edycja” (link bezpośredni do pliku: http://owe.pte.pl//upload/files/informatory/xxxiolimpiadainformator.pdf).

Zgłoszenia udziału w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej przyjmuję na przerwach w sali 51. Termin zgłoszeń upływa 25 września 2017 r.

                                                                                                             Organizator zawodów
   Ewa Gołębiowska

Polub gatunki chronione Podlasia

Rozpoczynamy II etap szkolnego konkursu przyrodniczego „Polowanie na gatunki chronione Podlasia’’.

Uczestnicy konkursu - uczniowie klas I - fotografowali gatunki chronione w naturalnym środowisku. Wykazali się przy tym sporą wiedzą ekologiczną i wrażliwością artystyczną, by uchwycić ten niezwykły moment i stworzyć dzieło w stylu „promyk słońca o poranku” czy „krwiożerczy błysk w oku bezkręgowca”.

Przedstawiamy 9 najlepszych z najlepszych fotografii. Wasze polubienia wyłonią zwycięzcę szkolnego konkursu przyrodniczego 2017. https://www.facebook.com/ekonomik.bialystok

Termin głosowania upływa w poniedziałek 12.06.2017 r. o godz. 23.59.

„Ekonomik” po raz drugi na podium w ogólnopolskim konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”

25 kwietnia 2017 roku w siedzibie Głównego Inspektora Pracy w Warszawie odbył się etap centralny IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Z dumą informujemy, że uczennice Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: Aleksandra Gromadzka (III b) i Ewelina Kostecka (III a) zajęły odpowiednio III i IV miejsce.

To drugi raz z rzędu, gdy uczniowie z naszej szkoły zajmują miejsce na podium na etapie centralnym tego ogólnopolskiego konkursu. W poprzednim roku III miejsce wywalczyła Magdalena Stankiewicz - tegoroczna maturzystka.

Aleksandra Gromadzka za zajęcie III miejsca otrzymała 1200 zł nagrody. Gratulujemy.

W IV edycji konkursu uczestniczyło 8,4 tys. uczniów z całej Polski, reprezentujących 344 szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 48 uczniów, po 3 z każdego województwa. Konkurs jest organizowany na etapie szkolnym i regionalnym przez Okręgowe Inspektoraty Pracy, a etap centralny przez Głównego Inspektora Pracy w Warszawie.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kształtowanie wśród młodzieży świadomości zagrożeń w środowisku pracy

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy.

Więcej informacji na stronie: https://bialystok.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/rzecznik-prasowy/81111,ogolnopolski-final-konkursu-poznaj-swoje-prawa-w-pracy-.html

Awans Bartka do finału Ogólnopolskiego Konkursu Językowego

Zakończył się II etap Ogólnopolskiego Konkursu „Pokaż nam język”. Tym bardziej miło nam poinformować, iż do finału zakwalifikował się Bartłomiej Krupowicz z kl. Ie (język angielski). Znalazł się w gronie 25 uczniów z całej Polski, którzy przeszli przez trudny półfinał, zdobywając 40pkt.

Finał odbędzie się w dniach 1-2 czerwca w Gdańsku.

Za Bartka trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Organizator konkursu: Wyższe Szkoły Bankowe

Sukces naszych dziewcząt w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości została zorganizowana już po raz czwarty w porozumieniu z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy współpracy z Politechniką Białostocką oraz Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.

Olimpiada, adresowana do najzdolniejszych, najbardziej przedsiębiorczych i innowacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, składała się z dwóch bloków tematycznych: BLOKU A – Innowacje Techniczne oraz BLOKU B – Wynalazczość. W ramach BLOKU A uczniowie wykonywali projekty w jednej z 4 kategorii: pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo – techniczne, pomysł ekologiczny, pomoc dydaktyczna.

Komisja Okręgowa, po przeanalizowaniu 23 prac, które wpłynęły z sześciu szkół województwa podlaskiego, po zasięgnięciu opinii ekspertów oraz pracowników naukowo - dydaktycznych Politechniki Białostockiej, 21 kwietnia 2017 r. zakwalifikowała do etapu centralnego pracę naszych uczennic „Wielofunkcyjne buty”.

„Wielofunkcyjne buty” opracował zespół w składzie: Izabella Klimowicz z kl. Id, Urszula Radziewicz z kl. Id, Natalia Mieleszko z kl. IIb pod kierunkiem Pani Katarzyny Osiekowicz.

Wyróżnienie otrzymał również projekt „Kostka edukacyjna” Gabrieli Lewickiej z kl. IIc przygotowany pod kierunkiem Pani Anny Dżegi.

Laureatki Olimpiady będą reprezentowały województwo podlaskie w ogólnopolskim finale Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Wszystkim uczestniczkom Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości z naszej szkoły oraz opiekunom - gratulujemy!!!

XVII Konkurs Rachunkowości szkół ekonomicznych województwa podlaskiego

4 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbyły się zawody finałowe XVII Konkursu Rachunkowości  szkół ekonomicznych województwa podlaskiego.

Zmagania konkursowe składały się z trzech etapów, polegających na rozwiązaniu testu i zadania praktycznego dotyczącego „Aktywów trwałych.”

Nagrodę główną – indeks na Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku – zdobyła uczennica naszej szkoły Magdalena Stankiewicz!

II  miejsce: Marcin Dominiak - ZSZ Wysokie Mazowieckie

III  miejsce: Agnieszka Wojtkowska – ZSZ Wysokie Mazowieckie

Wyróżnienia – Kamil Bartoszewicz - ZSZ Hajnówka oraz  Sylwia Boratyńska – ZSZ Wysokie Mazowieckie. Finalistom gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom naszego wydarzenia, a w szczególności Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku.

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU

Konkurs Historyczny - Mikołaj Kopernik i jego czasy

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się finał VI Wojewódzkiego Konkursu dla gimnazjalistów „Mikołaj Kopernik i jego czasy” zorganizowanego przez ZSHE. Nad konkursem patronat objęli Podlaski Kurator Oświaty, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut badań nad dziedzictwem Kulturowym Europy.  Do finału zakwalifikowały się następujące szkoły z województwa podlaskiego:

Czytaj więcej: Konkurs Historyczny - Mikołaj Kopernik i jego czasy

Awans uczniów do drugiego etapu konkursu językowego

Zakończył się I etap XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pokaż nam język”. Rywalizacja przebiegała online w języku angielskim i niemieckim.

Jesteśmy jedną z 538 szkół w Polsce, które wzięły udział w tego typu zmaganiach. Do testu przystąpiło 94 naszych uczniów i 14803 z innych szkół.

Tym bardziej miło nam poinformować, iż do II etapu półfinału ogólnopolskiego zakwalifikowali się Bartłomiej Krupowicz z kl. Ie (język angielski) i Jakub Sadowski z kl. Id (język niemiecki), Urszula Mucharska z kl. IIg (język niemiecki)!

Za Bartka, Ulę i Jakuba trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Organizator konkursu: Wyższe Szkoły Bankowe

Konkurs „Konsument świadom swych praw” rozstrzygnięty!

W tym roku po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika uczestniczyli w akcji edukacyjnej związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Konsumenta. W marcu na terenie szkoły zostały umieszczone informacje dotyczące praw konsumenta, a także ogłoszony konkurs „Konsument świadom swych praw”. Uczestników w tym roku nie brakowało. Wpłynęło bardzo dużo prac w dwóch kategoriach: plakat i prezentacja multimedialna. Miejsca pierwsze zajęły uczennice kierunku technik handlowiec:

- Oksana Charkiewicz uczennica klasy Id (w kategorii plakat);

- Natalia Sienkiewicz uczennica klasy IIIc (w kategorii prezentacja multimedialna).

Podsumowaniem organizowanych działań było wystąpienie Pana Piotra Kempistego, pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku, który przygotował na spotkanie z młodzieżą najważniejsze informacje dotyczące praw konsumenta. Zapoznał młodzież z podstawowymi zagadnieniami prawnymi, z zasadami udzielania gwarancji i rękojmi oaz warunkami odstąpienia od umowy sprzedaży. Zaprezentował problemowe sytuacje, z jakimi borykają się konsumenci, a także handlowcy. Wskazał drogę rozwiązywania powstających problemów.

Wojtek w finale!

Wojciech Giedrewicz, jako jedyny reprezentant z naszego województwa, został zakwalifikowany do etapu centralnego Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, który odbędzie się 21 kwietnia br. w Częstochowie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.

Opiekun merytoryczny: Pani Grażyna Łapina

Drugoklasistka i trzecioklasistka z indeksem na wyższą uczelnię

VI Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, której finał odbył się 31 marca 2017 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, uczestniczyło 74 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 12 uczniów naszej szkoły. Po części testowej do etapu II zakwalifikowało się 20 uczniów, którzy odpowiadali przed Komisją i publicznością na wylosowane pytania.

Z przyjemnością informujemy, że uczennice Zespołu Szkół Handlowo Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku, wykazały się ogromną wiedzą i aż 5 z  nich zostało finalistkami olimpiady.  

Uczennica:

Dorota Biełaga z klasy IIgzajęła II miejsce,
Ewelina Kostecka
z klasy IIIazajęła III miejsce,
Magdalena Stankiewicz
z klasy IVb- zajęła V miejsce,
Aleksandra Gromadzka
z klasy IIIb- zajęła VIII miejsce,
Joanna Lebiedzińska
z klasy IIg- zajęła XIII miejsce.

Dorota i Ewelina wygrały indeksy na Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego. Ponadto wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe od organizatorów olimpiady.

Organizatorami olimpiady byli: PBAiSRE w Białymstoku przy współpracy Biura Poselskiego Pani prof. Barbary Kudryckiej, Posła do Parlamentu Europejskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, Wyższa  Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Podlaski Klub Biznesu, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „Innovatione”.

Więcej informacji na stronie: http://www.pracownia.ckubialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=99

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”

Możemy być spokojni. W naszej szkole nie brakuje „specjalistów” od języka niemieckiego.

 W środę 29 marca 2017 r. 16 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”.

 Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego „ Łowimy Talenty”, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

 Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.  Konkurs jest dedykowany również  nauczycielom języka niemieckiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, rozbudzania zainteresowań oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

 Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska. 

 Czekamy na wyniki naszych uczniów i zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach związanych z językiem niemieckim.

 

Podsumowanie konkursów „Oktoberfest” oraz „Mein Lapbook in Deutsch”

23 marca 2017 r. uczestniczyliśmy w uroczystości podsumowania dwóch międzyszkolnych konkursów „Oktoberfest” oraz „Mein Lapbook in Deutsch” zorganizowanych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku przez Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

Konkursy były adresowany do uczniów zawodowych szkół technicznych, liceów ogólnokształcących oraz gimnazjów w Białymstoku i miały na celu przede wszystkim rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, rozwijanie zdolności uczniów i ich kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy.

Miło nam poinformować, iż drugie miejsce w kategorii zawodowych szkół technicznych w konkursie na prezentację multimedialną na temat Oktoberfest zajęła  uczennica klasy II a – Justyna Kozłowska – pod kierunkiem pani Jolanty Dawidziuk, a wyróżnienie w konkursie „Mein Lapbook in Deutsch” zdobyła uczennica klasy I b – Monika Miastkowska – pod kierunkiem pani Moniki Muszyńskiej.

Jury doceniło nie tylko wysokie kompetencje językowe dziewcząt, ale również ich zmysł artystyczny i techniczny oraz talent  plastyczny. Wyróżnionym uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zachęcamy wszystkich do prezentowania swoich umiejętności językowych w kolejnych konkursach!

Jolanta Dawidziuk i Monika Muszyńska – nauczycielki języka niemieckiego

II POWIATOWE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - PODSUMOWANIE KONKURSU

Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania dla młodych językowców. Tak w skrócie wyglądało uroczyste rozdanie nagród podczas finału II POWIATOWEGO DYKTANDA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, który odbył się 30 marca 2017 r. w Zespole Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.

Na uroczystość przybyli laureaci konkursu - uczniowie gimnazjum wraz z nauczycielami i opiekunami.

Słowo do uczestników skierowała wicedyrektor ZSHE Pani Stanisława Kobus, konsultant ds. językowych MODM Pan Mariusz Truszkowski, przedstawiciel Szkoły Językowej „Języki Świata”.

Tegoroczne dyktando odbywało się pod patronatem portalu internetowego BiałystokOnline oraz opieką medialną TVP Białystok.

Czytaj więcej:  II POWIATOWE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - PODSUMOWANIE KONKURSU

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji