europejska
karta
mobilności

Menu Główne

"Nauczycielem wszystkiego jest praktyk - staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli" w Hiszpanii, Portugalii i Grecji

Job shadowing nauczycieli ZSHE w Walencji

 

W dniach 26.02. – 2.03.2019 grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych wzięła udział w job shadowing na terenie Hiszpanii w mieście Walencja. Wyjazd ten to pierwsza mobilność w realizacji projektu "Nauczycielem wszystkiego jest praktyk - staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli" w Hiszpanii, Portugalii i Grecji.

Job shadowing to udział naszego nauczyciela w lekcji (zgodnie z nauczaną branżą tj.: hotelarstwo, ekonomia, handel) u wyznaczonego nauczyciela przedmiotów zawodowych z Hiszpanii.

Dzięki hiszpańskiej organizacji partnerskiej ESMOVIA, obserwowaliśmy realia pracy nauczycieli dwóch szkół średnich o podobnych profilach: EscuelaProfesional Xavier i Centro De FormaciónAltaviana w Walencji. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się specyfice pracy z młodzieżą. Zaprezentowano nam system nauczania obowiązujący w Hiszpanii i systemy oceniania w tych szkołach. Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia praktyczne, wizytowali miejsca praktyk zawodowych.

Jesteśmy pod wrażeniem tych pracy szkół oraz firm, w których młodzież odbywa praktyki.

Obserwacja pracy innych profesjonalistów sprzyja refleksji, pomaga w modyfikacji własnego dotychczasowego podejścia do procesu nauczania.

Uczestnicy wyjazdu otrzymali certyfikat udziału w job shadowing oraz dokument Europass Mobilność.

Pomimo napiętego programu job shadowing, udało się też przeznaczyć trochę czasu na tzw. „akcent kulturalno-poznawczy”. Zachwyciliśmy się Walencją. Tutejsze zabytki to prawdziwe perełki sztuki, nawiązujące nie tylko do historii tej części Hiszpanii, ale także do losów całego kraju. Dla nas atrakcją numer jeden jest Miasto Sztuki i Nauki - kompleks położony w dolinie dawnej rzeki Turii (obecnie są to Ogrody Turii). Architektura tego miejsca zachwyca! Odwiedziliśmy również największe w Europie oceanarium L’Oceanografic, zwiedziliśmy ciekawe miejsca, zabytki w centrum Walencji. Szeroka, piaszczysta plaża kusiła nas do zażycia kąpieli słonecznych. Spróbowaliśmy paelli - tradycyjnego dania Walencji. Nam smakowała, polecamy! Z przyjemnością wzięliśmy też udział w pokazie Flamenco w Cafe del Duende. Był niesamowity, oryginalny, pełen pasji!

A oto i fotorelacje z:

 • ESMOVIA

 • Centro De Formación Altaviana

 • Escuela Profesional Xavier i pracodawcy

 • Akcent kulturalno - poznawczy

 

Nowy Rok Szkolny i Nowy Projekt Staży Zagranicznych dla Uczniów i Nauczycieli

    1 września 2018 roku Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku rozpoczął realizację kolejnego projektu  „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli” w Hiszpanii, Portugalii i Grecji w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe – Akcja KA1 Mobilność Edukacyjna.

Projekt wpisuje się w realizację Strategii Umiędzynarodowienia ZSHE na lata 2016 - 2021 i przyczynia się do osiągnięcia zakładanych w niej celów strategicznych takich jak:

 • najwyższa jakość kształcenia,
 • szkoła otwarta na otoczenie,
 • szkoła profesjonalnie zarządzana.

 Przypomnijmy, że nasza szkoła już po raz 3 z rzędu uzyskała pozytywną ocenę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dla złożonego wniosku. Dofinansowanie na realizację w/w projektu wynosi 211 450 euro.

    Dzięki temu młodzież klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2019/2020 wyjedzie na miesięczne i dwutygodniowe praktyki do Hiszpanii i Portugalii. Nauczyciele zaś, na pięciodniowe wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W ramach działania “Szkolenie kadry - job  shadowing” w każdej z trzech mobilności weźmie udział po 8 nauczycieli.

 Uczniowie,  Nauczyciele języka angielskiego i Nauczyciele przedmiotów zawodowych!

  Serdecznie zapraszamy wyżej wymienionych (i nie tylko) do zainteresowania się naszym projektem, śledzenia informacji o działaniach projektowych i w momencie ogłoszenia rekrutacji, zgłaszania chęci uczestnictwa w w/w projekcie.

 Uczestnictwo w projekcie umożliwi:

Uczniom:

 • nabyć potwierdzone certyfikatami nowe umiejętności i kompetencje
 • zwiększyć mobilności edukacyjną i zawodową
 • zwiększyć poziom umiejętności językowych
 • zwiększyć konkurencyjność zawodową
 • wzmocnić postawy otwartości oraz rozwijać kompetencje kluczowe np. inicjatywność
  i przedsiębiorczość
 • planować karierę zawodową z uwzględnieniem ofert europejskiego rynku pracy.

            Nauczycielom:

 • zwiększyć poziom umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych, oraz kompetencji językowych
 • projektować i realizować działania inspirowane efektami obserwacji w zagranicznych szkołach służące poprawie jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSHE
 • udoskonalić własne programy nauczania przedmiotów i programy wychowawcze poprzez wdrożenie treści europejskich
 • doskonalić warsztat pracy, poprzez wdrożenie nowych, dotychczas niestosowanych technik i metod nauczania.

        Projekt „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli” w Hiszpanii,   Portugalii i Grecji obejmuje mobilność edukacyjną zarówno uczniów jak i nauczycieli,  pozwala przejmować dobre praktyki, modernizować programy nauczania, wprowadzać nowe metody nauczania, łączyć teorię z praktyką, rozpowszechniać kulturę krajów partnerskich.

 • Okres realizacji: 2 lata, projekt realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi, zakończy się w 2020 roku.
 • Oferta dla uczniów: Grupą docelową przedsięwzięcia jest 70 uczniów z klas II i III  w roku szkolnym 2019/2020 Zespołu Szkół  Handlowo - Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku. Uczestnicy wyjazdu wrzesień / październik 2019 rok -  to 36 uczniów (12 uczniów kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa, 8 uczniów technika handlowca oraz 16 uczniów technika ekonomisty rekrutowanych z klas III.)  Wyjazd  34 uczniów z klas II odbędzie się w miesiącach kwiecień / maj 2020 rok, (16 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i 18 uczniów technik ekonomista).
 • Oferta dla nauczycieli: Grupa docelowa 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych i języka obcego branżowego. Job shadowing
  to krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej. A także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację oraz rozwijanie warsztatu pracy.
 • Kraje praktyk: Hiszpania, Portugalia i Grecja.
 • Rekrutacja: Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Koordynator Projektu     Jolanta Mieleszko

Asystent koordynatora     Renata Lubas