europejska
karta
mobilności

Menu Główne

"Nauczycielem wszystkiego jest praktyk - staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli" w Hiszpanii, Portugalii i Grecji

Atrakcje w Walencji

Pobyt w Walencji to nie tylko praktyka zawodowa, ale także poznawanie atrakcji turystycznych, kultury i zwyczajów mieszkańców tego pięknego miejsca.  

Mieliśmy okazję zobaczyć występ flamenco w Cafe del Duende. Flamenco to  muzyka, śpiew, taniec, strój i zachowania artystów.  Ruch ciała i gesty wyrażają stany emocjonalne tancerzy oraz podkreślają znaczenie słów i melodii.

9 października uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Wspólnoty Walenckiej. Jest to święto upamiętniające wyzwolenie Walencji przez króla Jakuba I, spod panowania arabskiego. Podziwialiśmy tradycyjną mascaletę, czyli pirotechniczne wydarzenie na placu przed ratuszem. Program zawierał oszałamiające efekty dźwiękowe i wizualne, jesteśmy pod wrażeniem wspaniałych fajerwerków w kolorach tęczy. Następnie obserwowaliśmy barwną paradę miejscowej ludności w strojach Maurów i chrześcijan, która przechodziła ulicami miasta. Dzień 9 października to także dzień świętego Dionizego, patrona zakochanych. Tutejszym zwyczajem jest wręczanie osobom bliskim marcepanowych figurek.

W ostatnią niedzielę korzystając z ciągle pięknej pomimo jesieni pogody, wybraliśmy się na długi spacer plażą do malowniczego portu Saplaya, zwanego małą Wenecją. Sieć kanałów, ciepłe pastelowe fasady budynków oraz liczne restauracje zachwycają odwiedzających to miejsce.

Koniec naszej wyprawy  to dłuższa wizyta w kawiarni, gdzie rozkoszowaliśmy się pysznymi hiszpańskimi lodami i chłonęliśmy lokalną atmosferę.

Ekonomiści ukończyli staże zagraniczne

 To już tydzień jak ekonomiści powrócili do kraju po owocnie ukończonych stażach. Otrzymali najwyższe oceny tj. celujący.  Ostatnie dni ich krótkiego, bo tylko dwutygodniowego pobytu w mieście Walencja były bardzo intensywne. Oprócz pracy w hiszpańskich firmach, uczestniczyli w spotkaniu ewaluacyjnym  organizacji pośredniczącej, gdzie wypełniali  różnego rodzaju dokumenty posługując się językiem angielskim. Otrzymali też pierwsze certyfikaty.

 Pożegnalne spotkanie uczniów i opiekunów odbyło się w „Horchaterías Daniel” specjalnej cukierni, gdzie podawana jest horchata i często też lody. Horchata to napój popularny przede wszystkim we Wspólnocie Walenckiej. Nigdy nie pije się horchaty na ciepło, powinna być mocno schłodzona, nasza młodzież próbowała orchaty z lodami i typową „zagryzką” do horchaty, ze słodkimi paluszkami z ciasta, które wielbiciele tego napoju w nim maczają.  Horchata to taka macocha hiszpańskiej gastronomii. Albo się ją kocha albo człowieka mdli na samą myśl, że ma się jej napić. Horchata wywołuje skrajne emocje. Jakie emocje wzbudził  ten napój wśród naszej młodzieży trzeba zapytać ich samych. Na zdjęciach wyglądają jakby zachwalali smak i walory horchaty.

 Grupa szesnastu ekonomistów pod opieką panów Jakuba Ostaszewskiego i Henryka Zdrodowskiego szczęśliwi, bogatsi o kolejne doświadczenia praktyczne i pełni pozytywnych wspomnień wrócili do  kraju i szkoły.

Job shadowing nauczycieli ZSHE w Walencji

 

W dniach 26.02. – 2.03.2019 grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych wzięła udział w job shadowing na terenie Hiszpanii w mieście Walencja. Wyjazd ten to pierwsza mobilność w realizacji projektu "Nauczycielem wszystkiego jest praktyk - staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli" w Hiszpanii, Portugalii i Grecji.

Job shadowing to udział naszego nauczyciela w lekcji (zgodnie z nauczaną branżą tj.: hotelarstwo, ekonomia, handel) u wyznaczonego nauczyciela przedmiotów zawodowych z Hiszpanii.

Dzięki hiszpańskiej organizacji partnerskiej ESMOVIA, obserwowaliśmy realia pracy nauczycieli dwóch szkół średnich o podobnych profilach: EscuelaProfesional Xavier i Centro De FormaciónAltaviana w Walencji. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się specyfice pracy z młodzieżą. Zaprezentowano nam system nauczania obowiązujący w Hiszpanii i systemy oceniania w tych szkołach. Poznaliśmy przykłady dobrych praktyk. Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia praktyczne, wizytowali miejsca praktyk zawodowych.

Jesteśmy pod wrażeniem pracy tych szkół oraz firm, w których młodzież odbywa praktyki.

Obserwacja działań innych profesjonalistów sprzyja refleksji, pomaga w modyfikacji własnego dotychczasowego podejścia do procesu nauczania.

Uczestnicy wyjazdu otrzymali certyfikat udziału w job shadowing oraz dokument Europass Mobilność.

Job shadowing, to "krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację."

Czytaj więcej: Job shadowing nauczycieli ZSHE w Walencji

Kolejny tydzień praktyk zawodowych w Walencji

Trzeci tydzień naszego pobytu w Walencji w ramach projektu „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli ”  upłynął na pracy i zdobywaniu kolejnych doświadczeń zawodowych. Szlifujemy znajomość języka angielskiego oraz próbujemy swoich sił w konwersacjach po hiszpańsku.

Grupa handlowców prezentowała klientom ofertę sprzedażową przedsiębiorstwa i wykonywała czynności związane z realizacją zamówień klienta. Przedstawiciele hotelarstwa przygotowywali jednostki mieszkalne do przyjęcia gości oraz dobierali surowce do przyrządzania potraw i organizowali salę konsumencką do obsługi gości.

Wieczorami pod czujnym okiem naszych nowych opiekunek pani Anety Kucharczyk i pani Marty Wolniakowskiej odrabiamy prace domowe, czyli uzupełniamy dzienniczki praktyk.

Po pracy delektujemy się urokami Walencji, jej gościnnością oraz różnorodnością kulturową i kulinarną.

Kurs języka hiszpańskiego i pierwsze certyfikaty rozdane

36 uczniów klas III, pomimo trwających wakacji, uczęszczało na  intensywną naukę języka hiszpańskiego.

Dlaczego? Jadą do Hiszpanii! Tam odbędą swoje praktyki zawodowe  w ramach projektu „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli”.

Życzyliśmy im sukcesów! Powodzenia!

Buena Suerte! - jak mówią Hiszpanie. I sukces jest!

 Kolejny etap realizacji działań projektowych  już poza uczniami. Młodzież otrzymała certyfikaty ukończenia 50-godzinnego kursu języka hiszpańskiego. GRATULUJEMY!

Certyfikaty wręczono 17 września  2019 roku kiedy to miało miejsce spotkanie 36 uczniów wyjeżdżających na staże i ich rodziców z dyrektorem szkoły, koordynatorem i opiekunami praktyk. Spotkanie miało na celu zapoznanie  rodziców  z głównymi celami i osiągnięciami projektu oraz dopełnienie formalności związanych z wyjazdem na staże.

Uczniowie wierzą, że wiedza zdobyta na kursie pomoże im w praktykach w Walencji!

Monitoring uczniów

Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli ”

Monitoring to  systematyczne i obiektywne  sprawdzanie adekwatności, skuteczności i jakości wykonywanych zadań w miejscu praktyk.

Ze  względu  na wyżej wymienione działania i  komfort pracy ucznia, opiekunowie sukcesywnie odwiedzają miejsca praktyk w Walencji. Sprawdzają warunki pracy,  realizację programu praktyki,  zasięgają opinii u pracodawców  na temat pracy ich podopiecznych.

Z rozmów wynika, iż nasi uczniowie odpowiedzialnie i rzetelnie podchodzą do powierzonych im zadań. Bardzo wysoko oceniona została komunikacja w języku angielskim, a nawet w hiszpańskim. Zwrócono uwagę na duże  zaangażowanie naszych uczniów w pracę i umiejętność współpracy w środowisku międzykulturowym.

Nowy Rok Szkolny i Nowy Projekt Staży Zagranicznych dla Uczniów i Nauczycieli

    1 września 2018 roku Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku rozpoczął realizację kolejnego projektu  „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli” w Hiszpanii, Portugalii i Grecji w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe – Akcja KA1 Mobilność Edukacyjna.

Projekt wpisuje się w realizację Strategii Umiędzynarodowienia ZSHE na lata 2016 - 2021 i przyczynia się do osiągnięcia zakładanych w niej celów strategicznych takich jak:

 • najwyższa jakość kształcenia,
 • szkoła otwarta na otoczenie,
 • szkoła profesjonalnie zarządzana.

 Przypomnijmy, że nasza szkoła już po raz 3 z rzędu uzyskała pozytywną ocenę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dla złożonego wniosku. Dofinansowanie na realizację w/w projektu wynosi 211 450 euro.

    Dzięki temu młodzież klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2019/2020 wyjedzie na miesięczne i dwutygodniowe praktyki do Hiszpanii i Portugalii. Nauczyciele zaś, na pięciodniowe wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W ramach działania “Szkolenie kadry - job  shadowing” w każdej z trzech mobilności weźmie udział po 8 nauczycieli.

 Uczniowie,  Nauczyciele języka angielskiego i Nauczyciele przedmiotów zawodowych!

  Serdecznie zapraszamy wyżej wymienionych (i nie tylko) do zainteresowania się naszym projektem, śledzenia informacji o działaniach projektowych i w momencie ogłoszenia rekrutacji, zgłaszania chęci uczestnictwa w w/w projekcie.

 Uczestnictwo w projekcie umożliwi:

Uczniom:

 • nabyć potwierdzone certyfikatami nowe umiejętności i kompetencje
 • zwiększyć mobilności edukacyjną i zawodową
 • zwiększyć poziom umiejętności językowych
 • zwiększyć konkurencyjność zawodową
 • wzmocnić postawy otwartości oraz rozwijać kompetencje kluczowe np. inicjatywność
  i przedsiębiorczość
 • planować karierę zawodową z uwzględnieniem ofert europejskiego rynku pracy.

            Nauczycielom:

 • zwiększyć poziom umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych, oraz kompetencji językowych
 • projektować i realizować działania inspirowane efektami obserwacji w zagranicznych szkołach służące poprawie jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSHE
 • udoskonalić własne programy nauczania przedmiotów i programy wychowawcze poprzez wdrożenie treści europejskich
 • doskonalić warsztat pracy, poprzez wdrożenie nowych, dotychczas niestosowanych technik i metod nauczania.

        Projekt „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli” w Hiszpanii,   Portugalii i Grecji obejmuje mobilność edukacyjną zarówno uczniów jak i nauczycieli,  pozwala przejmować dobre praktyki, modernizować programy nauczania, wprowadzać nowe metody nauczania, łączyć teorię z praktyką, rozpowszechniać kulturę krajów partnerskich.

 • Okres realizacji: 2 lata, projekt realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi, zakończy się w 2020 roku.
 • Oferta dla uczniów: Grupą docelową przedsięwzięcia jest 70 uczniów z klas II i III  w roku szkolnym 2019/2020 Zespołu Szkół  Handlowo - Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku. Uczestnicy wyjazdu wrzesień / październik 2019 rok -  to 36 uczniów (12 uczniów kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa, 8 uczniów technika handlowca oraz 16 uczniów technika ekonomisty rekrutowanych z klas III.)  Wyjazd  34 uczniów z klas II odbędzie się w miesiącach kwiecień / maj 2020 rok, (16 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i 18 uczniów technik ekonomista).
 • Oferta dla nauczycieli: Grupa docelowa 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych i języka obcego branżowego. Job shadowing
  to krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej. A także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację oraz rozwijanie warsztatu pracy.
 • Kraje praktyk: Hiszpania, Portugalia i Grecja.
 • Rekrutacja: Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Koordynator Projektu     Jolanta Mieleszko

Asystent koordynatora     Renata Lubas

 

OSTATNIE DNI W WALENCJI

Zaangażowani, chętni do pracy, komunikatywni… - te słowa najczęściej słyszały monitorujące praktyki hotelarzy i handlowców nauczycielki: pani Aneta Kucharczyk i pani Marta Wolniakowska.

W ostatnim tygodniu uczniowie wzięli udział w spotkaniu ewaluacyjnym. Był to czas podsumowań i wypełniania dokumentacji w języku angielskim. Czas uwieńczony certyfikatem uczestnictwa w programie Erasmus +.

W ramach podróży kulinarnych uczniowie wraz z opiekunkami udali się do „Horchaterii Daniel”, gdzie mieli okazję posmakować bardzo popularnej we wschodniej Hiszpanii horchaty. Napój ten wytwarza się ze słodkich bulw cibory jadalnej, wody i cukru. W celu przełamania smaku często podawany jest z lodami i bułeczkami fartons.

Cztery tygodnie praktyk zawodowych w ramach projektu "Nauczycielem wszystkiego jest praktyk - staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli" minęły niezwykle szybko. Młodzież zdobyła nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe, podniosła swoje kompetencje językowe, poszerzyła horyzonty kulturowe.

Jeszcze tylko wizyta w Muzeum Sztuk Pięknych, street art w czasie wolnym spacerując po Walencji i… wracamy do szkoły!

Pierwsze dni w Walencji

Od przyjazdu do Walencji minęło zaledwie kilka dni, a już tyle za nami: zebranie w organizacji pośredniczącej, spotkanie z pracodawcami, podpisanie niezbędnych dokumentów i pierwsze dni w pracy. Było trochę stresująco, ale poradziliśmy sobie.

Dzięki wycieczkom kulturowym zdążyliśmy już poznać miasto i sposób poruszania się po nim. Walencja – piękna! Pomimo jesieni przywitała nas niezwykle ciepło - ponad 30-stopniowymi temperaturami.

Praktyki realizowane w ramach projektu  „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli ”

Rekrutacja do projektu „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli”

Praktyki dla uczniów! Walencja czeka na uczniów ZSHE!

Drodzy uczniowie klas II-ich!

Wykorzystajcie niepowtarzalną szansę jaką daje wam Program ERASMUS+  i nasza Szkoła.

 Od 8 do 16 maja 2019 roku  rozpoczyna się rekrutacja do projektu, w którym możecie:

-  zdobyć cenne doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej, ekonomicznej i handlowej,

-  wzmocnić oraz pogłębić  własne kompetencje międzykulturowe i językowe , które sprawią iż łatwiej odnajdziecie  się na dynamicznie  zmieniającym rynku pracy,

-  zadbać o rozwój osobisty.

Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji do projektu pobierz i złóż komplet dokumentów: 1.Wypełniony formularz aplikacyjny pobierz  2.Podpisany regulamin uczestnictwa w projekcie - pobierz  3.Podpisaną zgodę rodziców -pobierz 

W razie pytań napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.