EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

 

 

Nasze sukcesy

Sukces w ogólnopolskim konkursie „Kolory tolerancji”

21 marca 2014 r. odbyło się rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu - „Kolory tolerancji”.

Celem konkursu było budowanie postaw tolerancji oraz przełamywanie stereotypów o odmienności innych kultur i narodów.

Nasze uczennice pod opieką p. Iwony Saniukowicz przygotowały prace plastyczne, które zajęły wysokie miejsca w ogólnopolskiej rywalizacji. Katarzyna Kłoskowska z klasy IV e zajęła II miejsce, zaś Marcelina Adamowicz z klasy I a otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!!!

Organizatorem konkursu był Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej  Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Honorowy patronat nad konkursem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński, Wojewoda Podlaski - Maciej Żywno oraz Podlaski Kurator Oświaty - Jerzy Kiszkiel.

Sukces Justyny w wojewódzkim konkursie recytatorskim poezji niemiecko i anglojęzycznej pt. „Poezja bez granic”

 


27 lutego 2014 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski poezji niemiecko i anglojęzycznej pt. „Poezja bez granic” pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Nasza uczennica Justyna Majewska z klasy III a zdobyła I miejsce.

Motywem przewodnim konkursu była „Przyjaźń”. Nasza uczennica recytowała wiersz w języku angielskim pod tytułem „A Dog has died” autora Pablo Neruda. Gratulujemy!

 

ZŁOTY "EKONOMIK"

 

Kolejny raz Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku został zakwalifikowany do grona najlepszych szkół w Polsce w  Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014. Cieszymy się, że nasza praca przynosi wymierne efekty w postaci uznania w ogólnopolskich rankingach. Zapraszamy na Bema 105! Tam mieści się nowoczesna szkoła dająca atrakcyjny zawód i pewny start w przyszłość.

Kolejny sukces Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku to szkoła, w której kształcenie postaw przedsiębiorczych stawiane jest na pierwszym miejscu. Pedagodzy podejmują różnorodne działania, aby umożliwić absolwentom jak najlepszy start zawodowy. Od roku 2007 przy  ZSHE  funkcjonuje Szkolny Klub Przedsiębiorczości.  W bieżącym roku szkolnym został on uznany (już po raz szósty) za Najlepszy Klub Przedsiębiorczości w województwie podlaskim.  W roku szkolnym 2007/2008 zdobył tytuł Najlepszego Klub Przedsiębiorczości w Polsce. Wyróżnienia te  przyznaje Narodowy Bank Polski  wraz z Fundacją  Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Celem Klubu jest umożliwienie realizacji  jak najszerszego zakresu działań związanych z edukacją ekonomiczną. Przykładowe przedsięwzięcia Szkolnego  Klubu Przedsiębiorczości: 

-  Konkurs Zarządzania Firmą JA Titan

-  Konkurs Moje Finanse

-  Konkurs Bieguny Ekonomii

-  Konkurs na przygotowanie projektu promocji monet kolekcjonerskich NBP

-  Konkurs Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne

-  Konkurs na pracę pisemną

-  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

-  Olimpiada Wiedzy o Finansach

-  Olimpiada Przedsiębiorczości

-  Projekt Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

-  Projekt Nakręcona Ekonomia

-  Projekt Dzień Przedsiębiorczości

-  Projekt Otwarta Firma.

 Po raz kolejny czterech nauczycieli szkoły, inicjatorów działań Klubu,  obebrało  z rąk profesora Marka Belki, Prezesa NBP tytuł Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości  w województwie podlaskim.

MAT – wygrywa Miłość Akceptacja Tolerancja” Serdecznie gratulujemy!!!

Dnia 5 listopada 2013 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku odbyły się przesłuchania wstępne konkursu pt „MAT – wygrywa Miłość Akceptacja Tolerancja". EKONOMIK reprezentowali uczniowie: Anna Skutnik z klasy II c oraz Maciej Odachowski z Id

Zakwalifikowali się oni do finału! Wezmą udział w 2-dniowych warsztatach muzycznych, nagrają płytę z utworem reprezentowanym pod nazwą ZNAK oraz wystąpią podczas konkursu finałowego w Kinie Pokój dnia 28 listopada 2013 r. Opiekę nad naszymi młodymi artystami sprawuje pani Iwona Saniukowicz. Serdecznie gratulujemy !!!

Dzień przedsiębiorczości 2013

"Dzień przedsiębiorczości" to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

"Dzień przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Podziękowania i gratulacje za sprawną i profesjonalną organizację naszemu doradcy zawodowemu pani Grażynie Łapinie.

Już teraz zapraszamy na kolejną XI edycję "Dnia przedsiębiorczości", która odbędzie się 19 marca 2014 r.

Sukces ZSHE w Ogólnopolskim Konkursie „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”

18 kwietnia 2013r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku odbył się regionalny finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”.

Zespół w składzie: Krzysztof Bergiel, Rafał Drzewiecki, Paweł Paszko zajął I miejsce w regionie. Nasi abiturienci jako laureaci etapu regionalnego reprezentowali województwo podlaskie w ogólnopolskim finale w Łodzi (27.04.2013r.).

Najlepsze zajęcia z przedsiebiorczości to rywalizacja stworzona specjalnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która pozwala poznać przedsiębiorczość od praktycznej strony. Młodzież poszerza w ten sposób swoje wiadomości z dziedziny ekonomii, zarządzania oraz marketingu.

Konkurs oparty jest na metodzie case study, dzięki czemu uczniowie mogą w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą podczas lekcji „Podstawy przedsiębiorczości”. Promuje ideę przedsiębiorczości, zachęcając do pogłębiania wiedzy ekonomicznej, a także pobudzając  kreatywność i pomysłowość.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej karierze edukacyjno-zawodowej!

Krzysztof Bergiel i Paweł Paszko finalistami Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

W dniach 11-12 kwietnia 2013r. w Koninie odbyły się finały XVIII Turnieju Wiedzy i Umiejętności  Handlowo-Menedżerskich. Wśród 64 najlepszych zawodników z całej Polski znaleźli się uczniowie naszej szkoły Krzysztof Bergiel i Paweł Paszko z klasy IV c.

Ich zadaniem było rozwiązanie testu dotyczącego finansów przedsiębiorstwa w języku polskim i angielskim oraz analiza wskaźników finansowych.


Uczniowie uzyskali tytuł finalisty i zostali zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W zawodach okręgowych reprezentowało naszą szkołę 6-ciu uczniów. Wyróżnienia otrzymało dwoje z nich: Paweł Antoniuk z klasy IV c i Emilia Sielwończuk z klasy IV a.

Wszystkim gratulujemy sukcesu.

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu z zakresu Rachunkowości

W dniach 7-8 marca 2013 roku odbył się finał XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu z zakresu Rachunkowości, organizowanego przez Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie.Konkurs, podobnie jak olimpiady przedmiotowe był trzystopniowy: I etap edukacyjny, II etap kwalifikacyjny, zaś III etap (finałowy) składał się z testu oraz projektu, wykonywanego za pomocą oprogramowania finansowo-księgowego.Uczeń naszej szkoły Przemysław Kownacki (kl. IV b)został laureatem i zajął IV miejsce.


W I etapie wzięło udział  9150 uczniów z 293 szkół ekonomicznych z terenu całej Polski. Do finału (III etap) zakwalifikowało się 64 uczestników. W konkursie nagrodzono 5 laureatów i 5 wyróżnionych.Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego (laptop i tablety), książek i drobniejszych gadżetów.

Sukces uczniów ZSHE w Turnieju Wiedzy o Zawodach

21.03.2013 odbył się finał ponadregionalnego Turnieju Wiedzy o Zawodach.  W tym roku poziom był wyjątkowo wysoki, mimo to uczniowie  naszej szkoły: Krzysztof Bergiel, Joanna Wnorowska i Justyna Leonowicz  zdeklasowali rywali zajmując kolejno pierwsze, drugie i czwarte  miejsce. Naszym zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.